Kyr på beite
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Arbeiderpartiet vil redusere taket på melkekvoter

11. november 2018

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen sier til Landbruk24 at kvotetaket på 900 000 liter er for høyt og ikke tilpasset norske forhold. Han er svært bekymret for prisutviklingen for kjøp og leie av melkekvoter, de høye prisene tapper melkeproduksjon for kapital og pengene går til andre ting enn å videreutvikle melkeproduksjonen, sier Sandtrøen.

Det var under en debatt på landbruksmessa Agroteknikk at Sandtrøen sa at taket på melkekvoter må settes på norsk nivå. Etter debatten utdypet Sandtrøen sine synspunkter til Landbruk24. Han viste til statistikken over pris på kjøp og leie av melkekvoter som er doblet og noen steder tredoblet siden 2014. Etter Sandtrøen sin mening er hovedårsaken til dette hevingen av kvotetaket som ble gjort i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2014.

Daværende landbruksminister Sylvi Listhaug foreslo å heve taket til 1,2 millioner, men etter at det ble brudd i forhandlingene, ble det på Stortinget enighet mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og Krf om et tak på 900 000 liter for alle foretak i melkeproduksjon.

Sandtrøen sier jordbrukspolitikken må være tilpasset til den naturen og det landet vi er i. -Det Sylvi Listhaug gjorde var å sette taket til et nivå som ikke hører  heime i Norge og for jordbruk i hele landet. Vi trenger å fornye melkeproduksjonen. Da må ikke folk som skal inn i, og som skal være i næringa, komme i en situasjon der de må ta opp flere ekstra millioner i gjeld for å kjøpe melkekvoter. Listhaugs politikk har også bidratt til spekulasjon som gjør det enda dyrere for folk i næringa.

Hvordan vil du gjennomføre dette i praksis?
Jeg har tillit til at faglagene vil klare å finne en løsning som er til fordel for folk som er aktive i næringa, og ikke tapper millioner ut fra jordbruket. Dette er selvfølgelig et spørsmål som hører heime i jordbruksoppgjøret.