Dale, Bartnes og Furuberg
Foto: Leonid Rødstein

Åpner for forhandlinger om tillegg til jordbruksavtalen.

7. august 2018

Det går mot at det blir åpnet for forhandlinger om tillegg til jordbruksavtalen. Departementet vil få en formell henvendelse fra jordbruket i løpet av denne uka, skriver Nationen

– Med utgangspunkt i krisehåndteringa fra organisajonene, foregår det nå forberedende arbeid, og det vil komme en formell henvendelse til departementet i løpet av uka, sier Lars Petter Bartnes, leder av Norges Bondelag, på spørsmål om de vil gå i nye forhandlinger av jordbruksavtalen med staten.

Hovedavtalen for jordbruket har en paragraf om dette, der heter det: «Partene kan kreve forhandlinger om endringene i en løpende jordbruksavtale når viktige forutsetninger for denne er blitt forandret vesentlig. Partene kan også kreve forhandlinger om tillegg til en løpende jordbruksavtale når uforutsette forhold oppstår. Forhandlingene skal ta til senest 14 dager etter at krav om forhandlinger er fremsatt» står det i hovedavtalen.

Kilde: Nationen