Rundballer av halm
Foto: Morten Berntsen

AP: Regjeringen må gi støtte til frakt av fôr

18. juli 2018

– Alle som kan produsere ekstra fôr, må umiddelbart få en tydelig forsikring fra regjeringen om at myndighetene vil garantere for gode fraktordninger, slik at alt ekstra fôr som kan produseres, kommer til nytte i tørkerammede Norge, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen til NTB.

Bønder i Sør-Norge merker nå konsekvensene av den verste tørkesommeren siden 1947. Den har ført til at flere dyr enn normalt slaktes, fordi bøndene ikke har nok fôr til dyrene sine.

Tapene i fôrverdi kan til sammen utgjøre milliardbeløp, mener Sandtrøen.

Han viser til Sverige, hvor landbruksminister Sven-Erik Buch har understreket at det må hentes penger fra statsbudsjettet for å bidra til å løse tørkekrisen som også rammer her.

Dersom mange kyr slaktes, vil det få konsekvenser for matproduksjonen, næringsmiddelindustrien og verdiskaping over flere år, mener Sandtrøen.

Usikkert om det er løsningen

Leder av Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier det er positivt at de politiske partiene følger utviklingen i tørkekrisen.

– Det er ingen tvil om at bonden blir eksponert for en vesentlig kostnadsvekst med å kjøpe inn grovfôr når avlingene svikter som i år, sier han til NTB.

Han er imidlertid ikke sikker på om støtte til frakt av fôr er den beste løsningen.

– Jeg tror vi skal gjøre grundige vurderinger på hvilke tiltak som skal settes inn for å bidra til bedring. Om det er fraktstøtte eller bidrag på andre måter, driver vi grundige vurderinger på internt i jordbruket, sier han.

Liste utvides daglig

Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glad for Arbeiderpartiets utspill.

Hun sier støtte til frakt av fôr er ett av punktene på en liste de utarbeider sammen med Bondelaget, som de skal presentere i et møte med landbruksdepartementet.

– Listen utvides daglig med nye punkter. Dette er en veldig prekær krise, og det er mange ting som må løses, sier Furuberg til NTB.

(©NTB)