Griser
Foto: Heiko Junge / Scanpix .

Antistoff mot svinesykdom påvist i Rogaland

1. september 2018

Antistoff mot et virus som hittil ikke har vært påvist i Norge, er funnet hos fem svinebesetninger i Rogaland. Mattilsynet undersøker hvor smitten kommer fra.

Viruset respiratorisk coronavirus (PRCV) gir ingen eller milde forkjølelseslignende symptomer hos svin. Det kan heller ikke smitte til mennesker. Det er likevel klassifisert som en såkalt B-sykdom, som myndighetene vil ha kontroll på.

– Det er første gang PRCV påvises i Norge, men viruset er utbredt i resten av Europa, skriver Mattilsynet.

I tillegg til de fem besetningene hvor det er bekreftet antistoffer mot PRCV, er det også mistanke om tilstedeværelse i to andre besetninger. Besetningene det gjelder er båndlagt, noe som betyr at det ikke er lov å slippe dyr og andre smitteførende gjenstander ut eller inn til gårdene uten tillatelse fra Mattilsynet.

Funnene ble gjort i forbindelse med tilsynets overvåkingsprogram for virusinfeksjoner hos svin.

PRCV er en mutasjon av et mye farligere virus, TGE, som gir diaré og oppkast hos gris. Etter at PRCV-smitte er blitt vanlig hos gris verden over, har problemene med TGE-virus avtatt drastisk fordi immunitet mot det ene viruset beskytter mot infeksjon av det andre, ifølge tilsynet