Skogsflis
Foto: Per Magne Bryn Mjøsen Skog

Anbefaler flis i tallefjøsene

18. juli 2018

Mjøsen skog anbefaler bønder å bruke flis i stedet for halm på gulvet i fjøset, slik at halmen i stedet kan brukes til fôr og avhjelpe krisen.

Skogsjef Johannes Bergum anbefaler bønder med såkalte tallefjøs å kontakte ham dersom de vil bytte underlag, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Disse fjøsene har talle på gulvet, en masse som vanligvis består av halm og gjødsel.

Ved å bruke flis som underlag, kan halmen spares å bruke til fôr, noe som er sårt tiltrengt etter at den langvarige tørken har ført til fôrmangel for mange bønder.

Mens Bergum vanligvis levere flis til forbrenningsanlegg, tilbyr han det nå til bønder. Ordningen kom i stand etter at flere aktører i landbruket kom sammen og drøftet ulike løsninger på problemene tørken bringer med seg.

Mjøsen Skog tilbyr nå heltreflis til 120 kr/lm3 (kroner pr løskubikkmeter) opplastet på våre terminaler på Rudshøgda, Bruvoll i Øyer og på Kvam.

(©NTB)