Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

“Alle snakker om klima, ingen snakker om fotosyntesen”

9. januar 2019

Alle snakker om klima, men ingen snakker om fotosyntesen og forskjellen på fossilt og biologisk metan.  -Det er en stor overdrivelse og en misforståelse at drøvtyggerne utgjør et klimaproblem, sa departementsråd Leif Forsell på det store landbruksmøtet i Meldal i dag. Det å regne om metan til CO² ekvivalenter er en merkelig måte å regne på, og det er en begynnede faglig diskusjon om dette i FN- systemet, sa Forsell

Han begrunnet sitt utsagn med at i det kretsløpet som fotosyntesen utgjør omdannes metan til CO² i løpet av 12 år, så det er bare “i morgen” at metan er et problem. På lang sikt er dette et system som er i balanse. Et konstant dyretall vil gi et konstant innhold av klimagasser i atmosfæren. Det er mye fag og mange diskusjoner som er uforløst om dette i FN- systemet som bestemmer hvordan det skal regnes på dette. Jeg er overbevist om at man i det lange løp ikke kan regne på den måten man gjør idag, sa Forsell til applaus fra de mange husdyrbøndene i salen.

Tørken var ekstremvær
Tørken som rammet Norge og Nord- Europa i 2018 oppfattet Forsell først og fremst som ekstremvær. Det var værsystemer som satte seg fast, over en veldig lang periode. Han siterte direktør i Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen på følgende, “virkeligheten startet der fantasien stoppet”. Tørken gjør at staten ved Finansdepartementet vil utbetale ca 2,2 milliarder kroner over avlingsskadeordningen i 2018/19, hvorav 75 prosent går til grovfôrprodusenter med husdyr. Staten er sjølassurandør for avlingsskadeordningen, den faste bevilgningen over jordbruksavtalen er 43 millioner kroner, resten faller automatisk på staten. Den forrige rekorden for utbetaling var på 600 millioner kroner.