Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

85 prosent av proteinet til drøvtyggerne er produsert i Norge

20. oktober 2019

I gjennomsnitt i perioden 2014 til 2018 er 85 prosent av proteinet til drøvtyggerne produsert i Norge. Det er Landbruks- og matminister Olaug Bollestad som opplyser dette i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen.

Representanten Nils Kristen Sandtrøen har stilt følgende spørsmål:

“Hvor stor andel av melkekyrnes proteinopptak kommer fra henholdsvis grovfôr, karbohydratråvare, raps og soya?”

Landbruks- og matdepartementet har forelagt spørsmålet til relevante fagmiljøer. Felleskjøpet Fôrutvikling og Tine har gitt svar som gjengitt i tabellen. Tabellen er basert på reell bruk i årene 2014 til 2018, fôranalyser og faglige vurderinger der det ikke foreligger statistikk.

Tabellen viser proteininnhold i fôr til drøvtyggere.

Anslag på proteininnhold i fôr til drøvtyggere, perioden 2014-2018.Kilder: Felleskjøpet Fôrutvikling, SSB, Landbruksdirektoratet, Tine, NMBU.

Oppgavegiverne understreker at råvaresammensetningen endrer seg mye fra måned til måned og år til år. Vurderinger fra Tine anslår en proteinandel fra grovfôr for melkekyr spesielt til 63 prosent når både laktasjonsperioden og sinperioden er tatt med. Det er noe mindre enn for EU, som forklares med kortere vekstsesong og dermed mer begrenset mulighet for beitebasert melkeproduksjon i Norge.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet