Bartnes, Juul Hansen, Hoksrud og Hasvang Vaag
Foto: Landbruks- og matdepartementet

70 prosent av slaktegrisene er med i dyrevelferdsprogrammet.

12. desember 2018

Svinenæringa var i dag innkalt til møte med landruks- og matminister Bård Hoksrud for å orientere om framdrifta i arbeidet med å bedre dyrevelferden. – Ministeren var godt fornøyd med jobben som er gjort så langt. Han ga ros til slakteriene, faglagene og Animalia. Jeg mener bransjen svarte på en god og troverdig måte. Vi har levert, og vil fortsette å levere, sier Bjørn Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF, til kjottbransjen.no

Status for dyrevelferdsprogrammet er at 63 prosent av slaktegrisprodusentene som leverer mer enn 50 griser per år og over 70 prosent av totalproduksjonen er med i Dyrevelferdsprogrammet pr 12.12.18. De fleste produsenter som ikke er meldt inn til nå, er svært små. Tallene for deltakelsen i Rogaland ligger på gjennomsnittet for landet totalt. Det opplyser Norges Bondelag på sine nettsider.

– Det er bra, men det er likevel ikke godt nok når målet for næringa er at alle produsenter skal delta i programmet; uavhengig av størrelse, sier Lars Petter Bartnes, og forteller at næringa og særlig slakteriene har nå tett oppfølging av produsentene. Fra 1. januar vil bonden få trekk i betalinga fra slakteriet om man ikke er med.

Dyrehelseprogrammet stiller krav til systematisk dokumentasjon og rutiner for oppfølging av sjuke og skadde dyr, i tillegg til obligatoriske veterinærbesøk og rådgivning.

– Jeg har tro på at dette vil gi gode resultater, sier Bartnes

Les mer om dyrevelferdsprogrammet her

Trekket blir på 50 øre pr kg. fra 1. januar for de som ikke er med i programmet.

Kilde: Kjøttbransjen.no, Bondelaget og Nortura