Brunbjørn
Arkivfoto Per Løchen / SCANPIX

Bjørn skutt i Midtre Gauldal

12. april 2018

En bjørn er skutt i Midtre Gauldal i Trøndelag. Trolig er det den samme bjørnen som det ble gitt fellingstillatelse på i fjor. Bjørnen ble skutt i nærheten av Singsås, opplyser Anders Braa i Miljødirektoratet.

Direktoratet er ganske sikre på at det er rett bjørn som er skutt, og ifølge Braa er det påvist at den har tatt omtrent 20 sauer.
– Statens naturoppsyn sto for fellinga, mens Miljødirektoratet ga fellingstilatelse. Under jakta ble det brukt helikopter og utsatte poster, sier Braa til Trønderbladet.

Vi er fornøyde med at Miljødirektoratet har gitt skadefellingstillatelse slik at bjørnen nå raskt kunne tas ut mens det er snø, sier Frank Røym i Sør-Trøndelag Bondelag. Det ble erfart i Selbu i fjor og i Rørosområdet noen år tidligere at å ta ut skadevolder tidlig/før beitesesongen gir mindre tap av husdyr på beitet.

Kilde: Sør- Trøndelag Bondelag og Trønderbladet