Bjørn skutt i Lierne
Illustrasjonsbilde. Foto: Mogens Totsås / Statens naturoppsyn) / NTB scanpix

6 bjørner kan felles i lisensjakta.

18. august 2018

Miljødirektoratet har vedtatt en lisensfellingskvote på to bjørner i Trøndelag og én i Troms. I tillegg kan det felles to bjørner i Hedmark og én i Oppland. Les hele vedtaket hos Miljødirektoratet.

På grunn av skadesituasjonen har direktoratet vedtatt en lisenskvote på én bjørn i Troms, nærmere bestemt i Bardu, og to bjørner i Trøndelag, der det er aktuelt på Fosen og i Selbu og nærliggende områder.
Fellingsområdene er avgrenset til skadeområdene og ligger utenfor forvaltningsområdet for bjørn.

Det er ikke åpnet for lisensjakt i Meråker og Stjørdal der bjørn har tatt mange sauer denne beitesesongen. Det blir begrunnet med at det er observert binne med unger i Meråker. I vedtaksbrevet står det at det skal vurderes uttak av hannbjørn i Meråker våren 2019.

For Hedmarks del gjelder dette to bjørner som står igjen på rovviltnemndas felles kvote for skadefelling og lisensfelling. I Oppland har rovviltnemnda åpnet for lisensfelling av én bjørn,

– Vi har ligget under Stortingets vedtatte bestandsmål i flere år og må være restriktive med fellingskvoter. Store skader noen steder gjør at vi likevel velger å åpne for uttak i avgrensede områder. Dette vil være lisensfelling rettet mot hannbjørner som oppholder seg utenfor bjørneprioriterte områder og som i mindre grad vil ha noe å si for oppnåelse av bestandsmålet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Lisensjakta starter 21. august og avsluttes 15. oktober.

(©NTB)