Planting av grønnsaksplanter
Foto: Terje Bendiksby / NTB

4 200 arbeidere i grøntnæringa har fått innreisetillatelse

24. juni 2021

Så langt har 4200 arbeidstakere i grøntnæringa fått innvilget innreise etter søknad til Landbruksdirektoratet. Fra og med denne uka kan arbeidere fra Polen og Romania fritt reise inn til Norge, det fører til at det blir færre søknader.

Norske grøntforetak har fått innvilget innreise for over 4200 utenlandske arbeidstakere gjennom ordningen «søknad om unntak for innreiserestriksjonene for grøntnæringen» som Landbruksdirektoratet iverksatte i mars.  

Norske myndigheter har nå innført lettelser i innreiserestriksjonene. Dersom en arbeidstaker kommer fra et land som er «grønt» på innreisetidspunktet, og ikke har oppholdt seg i et «rødt» land de siste ti dagene før innreise, trenger ikke vedkommende søke gjennom Landbruksdirektoratets ordning for å få innreise. Det samme gjelder dersom arbeidstaker er fullvaksinert eller har hatt covid-19 det siste halvåret og kan dokumentere dette gjennom EUs felles løsning for koronasertifikat. 

Polen og Romania er blitt «grønne» 

Over halvparten av søknadene om innreise har omfattet arbeidstakere fra Polen og Romania, primært fra Polen.  Polen og Romania er blant de landene som nå er blitt «grønne». Dette er trolig hovedårsaken til at antallet søknader om innreise nå synker. Fra lettelsene ble kjent fredag 18. juni, har det så langt kommet inn i underkant av 50 søknader per dag. I ukene før 18. juni kom det inn over 80 søknader per dag. 

Landbruksdirektoratet behandler de søknadene som kommer inn etter de kriterier som til enhver tid gjelder for ordningen, men gjør oppmerksom på andre lettelser i innreiserestriksjonene gjør at arbeidstakere kan ha rett på innreise selv om de får avslag på søknad hos Landbruksdirektoratet. Det er derfor viktig å følge med på hvilke regler som til enhver tid gjelder. 

Du vil gjennom hele sommeren finne oppdatert  informasjon om ordningen her. Her finner du også kontaktinformasjon. 

Kilde: Landbruksdirektoratet