Purke med grisunger
Foto: Norsvin

Økokrim vil undersøke forhold rundt grisefilmen

2. juli 2019

Riksadvokaten har bedt Økokrim starte et forprosjekt for å undersøke om man bør etterforske lovbrudd i Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», melder NRK

– Riksadvokaten har bedt ØKOKRIM om å nedsette et forprosjekt for å undersøke om dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» viser straffbare handlinger, og om det på bakgrunn av undersøkelsene er rimelig grunn til å iverksette etterforsking, sier Hans Tore Høviskeland, leder for miljøkrmavdelingen i Økokrim.

Målet med forprosjektet er å innhente dokumentasjon. Om det viser seg at det ligger nok til grunn til å iverksette en etterforskning vil Økokrim så ta stilling til det.

– Økokrim har startet arbeidet med å innhente dokumentasjon og håper å kunne konkludere i forprosjektet innen slutten av august.

Konserndirektør i Nortura, Ellen Flø Skagen, sier de er glade for at Økokrim nå skal se på saken.

– Vi har allerede politianmeldt vår produsent og han har også meldt seg selv. Så vidt vi vet er vi de eneste som har gjort det, og vi mener det er riktig at også de andre slakteriene sier noe om deres vurdering av dette, sier hun til NRK.

Kilde: NRK