Presentasjon av budsjettforliket.
Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

30 millioner til bedre veterinærdekning i budsjettforliket

21. november 2018

Etter en rask gjennomgang av budsjettforliket, ser det ut til at 30 millioner til bedre veterinærdekning er den viktigste endringen når det gjelder landbruksområdet. I tillegg har Stiftinga Norsk senter for økologisk landbruk fått 900 000 kroner.

Det er også enighet om følgende flertallsmerknad, når det gjelder jordvern

Tinglysnings av opsjonsavtaler
«Flertallet viser til at regjeringen har varslet at den vil utrede et krav om å tinglyse opsjonsavtaler
som gjelder dyrket og dyrkbar jord. Formålet med dette er å sikre økt grad av åpenhet rundt
avtalene. Flertallet mener det er viktig at det som en del av dette arbeidet også vurderes forhold
knyttet til konsesjonsloven.»

Det er ikke nevnt noe om klimafond for landbruket eller penger til overvåkingsprogram for dyrehelse, som Krf har varslet som aktuelle saker å ta opp i budsjettet.