Skogsområde
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

29 nye verneområder i skog

22. juni 2019

Regjeringen har inngått avtale om frivillig vern av 29 skogområder i elleve fylker der et stort antall truede arter lever.

Vernevedtaket er et skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet, ifølge regjeringen. Hittil er rundt 4,9 prosent av det samlede skogarealet vernet.

– Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Mer enn 1.100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier Elvestuen.

Vedtaket omfatter totalt 90 kvadratkilometer nytt verneareal og rundt 48 kvadratkilometer produktiv skog. Siden 2013 er det blitt bevilget til sammen 2,4 milliarder kroner til skogvern.

Følgende områder foreslås vernet:
1. Kvist naturreservat i Balestrand kommune, Sogn og Fjordane
2. Flostranda naturreservat (utvidelse) i Stryn kommune, Sogn og Fjordane
3. Vedvika naturreservat i Vindafjord kommune, Rogaland fylke
4. Svingervann naturreservat (utvidelse) i Kristiansand kommune, Vest-Agder
5. Badstudalen naturreservat (utvidelse) i Lillesand kommune, Aust-Agder
6. Bjorvannsheia naturreservat (utvidelse) i Birkenes kommune, Aust-Agder
7. Knudansheia naturreservat i Iveland kommune, Aust-Agder
8. Underforlii naturreservat i Bygland kommune, Aust-Agder
9. Demningane og Gravtjernåsen naturreservat (utvidelse) i Porsgrunn kommune,
Telemark
10. Måna naturreservat i Drangedal kommune, Telemark
11. Skirvedalen naturreservat (utvidelse) i Tinn og Rollag kommuner, Telemark og
Buskerud
12. Finnemarka naturreservat (utvidelse) i Lier og Modum kommuner, Buskerud
13. Sagåsen naturreservat i Sarpsborg kommune, Østfold
14. Nekfallet naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark
15. Gålaskarven naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark
16. Gitvola og Nordre Kletten naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
17. Kildeøyene naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
18. Turtroa naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
19. Nordhuehøgda naturreservat i Elverum kommune, Hedmark
20. Skuta naturreservat i Nord-Odal kommune, Hedmark
21. Brenninga naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark
22. Sigridbrenna naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark
23. Islandselve naturreservat i Sør-Aurdal kommune, Oppland
24. Kvennskora naturreservat i Meråker kommune, Trøndelag
25. Finntjønndalen naturreservat i Grong kommune, Trøndelag
26. Øystre Slidreåne naturreservat i Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner, Oppland
27. Hestgjuvnatten naturreservat i Flå kommuner, Buskerud
28. Gardefjellet naturreservat i Bygland kommune, Aust -Agder
29. Røverkollen naturreservat (utvidelse) i Oslo kommune, Oslo

(©NTB)