Tømmer ved skogsbilveg
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

2018 ble et rekordår for norsk tømmer

22. januar 2019

Det ble solgt om lag 10,8 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i fjor. Det er 303.000 kubikkmeter mer enn året før og mer enn noen gang tidligere.

Det har aldri blitt hogd mer tømmer til industriformål enn i 2018. Forrige toppnotering var i driftsåret 1989/90. Da endte avvirkningen på 10,5 millioner kubikkmeter tømmer. Skogeierne fikk også rekordpris for tømmeret sitt, melder Statistisk sentralbyrå.

Samlet hogstkvantum i 2017 var rett i underkant av resultatet fra 1989/90. Med unntak av en periode sommeren 2018, der brannfare gjorde at mange skogsdrifter måtte utsettes, var driftsforholdene i resten av fjoråret gode. Sammen med prisøkningen har dette bidratt til rekordavvirkningen.

De foreløpige beregningene viser at bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 4,4 milliarder kroner i 2018. Dette er en oppgang på 22 prosent fra året før. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 410 kroner per kubikkmeter solgt tømmer, 16 prosent mer enn i 2017.

Det var særlig prisen på massevirke som økte. Fra 2017 til 2018 økte massevirkeprisen for henholdsvis gran og furu med 35 og 41 prosent. Sagtømmerprisen økte med 8 prosent for gran og 6 prosent for furu.

I Akershus/Oslo og i Hedmark ble det hogd henholdsvis 133.000 og 73.000 kubikkmeter mer enn i 2017. Hedmark er fortsatt det fylket som det blir avvirket mest tømmer i. 3 millioner kubikkmeter ble innmålt i fjor. Det utgjør 27 prosent av alt avvirket tømmer i Norge.

Det ble eksportert 3,5 millioner kubikkmeter tømmer i 2018, om lag det samme som året før. Massevirke utgjorde 56 prosent av det eksporterte tømmeret.

NTB