Ku og sau på beite
Foto: Berit Keilen / Scanpix

200 000 kroner i gjennomsnittlig næringsinntekt for bonden i 2018.

5. mars 2020

I dag la SSB fram statistikken for næringsinntekt for gårdbrukere i 2018, den viser at gjennomsnittlig næringsinntekt er 199 900 kr. I 2017 var den 200 600 kr. Høgst næringsinntekt har bønder med kombinert mjølk og storfeproduksjon med 459 400 kr, mens sauebøndene ligger lavest med  91 300 kr.

Det er viktig å understreke at dette er basert på tall fra skatteregnskapet til jordbruksbedrifter med personlig bruker, og renteutgifter er ikke trukket i fra.

 

Uakseptabel utvikling

Tallene viser en helt uakseptabel utvikling, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff. Dette er ikke bærekraftig dersom vi skal sikre et landbruk over hele landet.

Både nivået for hele jordbruket og de store interne forskjellene er en betydelig utfordring, som vil ha topp prioritet i de kommende jordbruksforhandlingene avslutter Hoff.

 

Næringsinntekt for de ulike produksjonene

Utviklingen de siste ti år

Ser man på utviklingen fra 2010, var det en god utvikling fram til 2015, etter det har det flatet ut. Tørken preger selvfølgelig resultatatet for 2018, men det ser ut som avlingsskadeerstatningene har redusert tapene betraktelig. Så er det det nok slik at en del av utgiftene til ekstra fôrkjøp kom i 2019. Hvis man ser på hele perioden er det melkeproduksjon som har hatt den beste utviklingen.

 

Renteutgifter

Renteutgifter er ikke med i tabellene ovenfor. Her er en oversikt over gjennomsnittlige renteutgifter pr. bruker. Dette inkluderer også privat gjeld.

 

Kilde: SSB