Korn
Illustrasjonsfoto

20 000 tonn matkveite omdisponert til fôr

16. september 2022

I dag har Felleskjøpet Agri markedsregulator gjennomført første runde med omdisponering av matkveite i klasse 4 til fôr. 20 000 tonn er omdisponert til en samlet pris på 8 millioner kroner.

I den oppdaterte prognosen som kom denne uka skrev Felleskjøpet Agri følgende: “Basert på ein norskandel i kveitemjøl på 80 % indikerer prognosen at det for sesongen samla kan vere aktuelt å omdisponere om lag  31 000 tonn haustkveite til fôr og overlagre om lag  40 000 tonn vårkveite til neste sesong”

I dag har de sendt ut følgende melding:

Inneverande sesong vil gi eit overskott av matkveite og Felleskjøpet Agri marknadsregulator har invitert til tilbod om kompensasjon for å bruke delar av overskotet av klasse 4 til fôr.

Marknadsregulator har i dag vurdert dei innkomne tilboda om priskompensasjon for omdisponering av matkveite klasse 4 til bruk i fôr. Det er sett ei ramme for kvantum som kan bli omdisponert på 20 000 tonn i denne omgangen. Det kom inn tilbod om omdisponering av 26 791 tonn. Oppdatering av prognosar for marknadsbalansen seinare i sesongen vil ligge til grunn for eventuelle nye runder med omdisponering.

Fordelinga av omdisponert korn går fram av tabellen:

Kilde: Felleskjøpet Agri markedregulator