Tankbil med melk
Foto: Bo Mathisen

17 milllioner liter mer melk enn det er behov for i 2018.

19. november 2018

Den ferske melkeprognosen som Tine la fram i dag viser at det vil bli produsert 1521 millioner liter melk i år. Det er 17 millioner liter mer enn det industrien har signalisert at det er behov for. Den kraftige økningen kommer fordi forholdstallet ble økt med tilsammen 6 % i sommer. Det har  ført til stor økning i kraftfôrforbruket, og fôrsituasjonen har blitt bedre enn det kunne se ut til i august.

Tine har varslet at det blir behov for mindre melk i 2019, melkekvotene for 2019 blir fastsatt på et møte 5. desember. I forkant av dette vil Tine komme med sin anbefaling.

Leveransen i september og oktober var 112,6- og 125,2 mill. liter. Det er ein auke på 4,4- (4,1 %) og 7,6
mill. liter (6,5 %) i forhold til året før. Etter dette er leveransane hittil i år 6,7 mill. liter (0,5 %) meir enn i
2017. Auken i leveranse gav eit avvik i forhold til forrige prognose på 0,6 mill. liter (+ 0,5 %) for
september og 4,2 mill. liter (+ 3,4 %) for oktober.

Artikkelen oppdateres.

Kilde: Melkeprognose fra Tine