IMG_1346

Yara vil produsere utslippsfri gjødsel fra 2023

17. desember 2021

Yara vil bruke grønt hydrogen i gjødselproduksjonen i Porsgrunn. Målet er at den første “grønne” mineralgjødselen blir produsert i 2023. De får inntil 283 millioner i støtte fra Enova.

Ved mineralgjødselfabrikken i Porsgrunn vil Yara investere i et PEM-elektrolyseanlegg for produksjon av hydrogen. Hydrogenproduksjonen vil integreres i mineralgjødselfabrikken på Herøya, og vil kutte CO2-utslippene fra ammoniakkproduksjonen med 41 000 tonn i året.

– Norge har en unik mulighet til å ta en ledende posisjon i det grønne skifte, men tidsvinduet varer ikke evig. Derfor er denne beslutningen så viktig, og vil kunne bidra til å sette fart på et nytt, norsk industrieventyr, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Demonstrasjonsanlegget vil produsere nok grønn hydrogen til å lage 20.500 tonn ammoniakk per år. Det tilsvarer mellom 60.000-80.000 tonn mineralgjødsel. Om prosjektet lykkes vil det kunne være utgangspunktet for fullskala grønn ammoniakkproduksjon som neste skritt. Både grønn gjødsel og grønn ammoniakk til drivstoff for skip er mulige bruksområder.

– Grønn ammoniakk er en allsidig, klimavennlig innsatsfaktor og energibærer av hydrogen. Utslippsfri ammoniakk er nøkkelen til å redusere utslipp fra verdens matproduksjon og langdistanse sjøtransport, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Yara vil ved godkjenning i ESA kunne sette i gang prosjektet allerede tidlig i 2022 med sikte på operativ drift fra midten av 2023. Læring fra dette prosjektet vil være relevant for flere av selskapets 14 ammoniakkanlegg, som til sammen slipper ut 16,6 millioner tonn CO2.

Vil kutte utslipp

Yaras fabrikk i Porsgrunn produserer årlig ca. 420 000 tonn ammoniakk i Porsgrunn. Yara har siden 2005 redusert om lag 45 prosent av sine klimagassutslipp og har som mål å redusere sine utslipp med 30 prosent innen 2030. For å nå disse målene vil Yara måtte introdusere endrede produksjonsprosesser for ammoniakk, som er den viktigste innsatsfaktoren i gjødselproduksjonen.

– Det er i dag ikke lønnsomt å produsere grønn ammoniakk, for at dette skal bli konkurransedyktig teknologi fremover må både investerings- og driftskostnader reduseres. I fremtiden forventes det at kostnaden for utslipp vil øke, samtidig som flere aktører vil være villige til å betale mer for et grønt produkt. Dette vil forhåpentligvis føre til at Yara på sikt velger å bygge en 100 prosent utslippsfri fabrikk, sier sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Kilde: Pressemelding fra Enova