Foto: Yara
Foto: Yara

Yara tjente 10 milliarder kroner i 4. kvartal

8. februar 2023

Yara fikk et resultat før skatt på drøyt 953 millioner dollar (9,8 milliarder kroner) i fjerde kvartal 2022, opp fra 38 millioner dollar i samme kvartal i fjor. 

Omsetningen økte fra 5,03 til 5,46 milliarder dollar, mens nettoresultatet gikk opp fra minus 26 millioner til 766 millioner dollar. Selskapet foreslår 55 kroner per aksje i utbytte. Totalt utbytte for 2022 blir 14 milliarder kroner, skriver E24.

Hovedelementene i resultatet for fjerde kvartal er:
* Forbedret resultat med sterk kontantstrøm og økt avkastning i alle kommersielle segmenter

* Forbedring i ammoniakkproduksjonen men fortsatt optimalisering av produksjonen som følge av marginsvingninger

* Lavere salgsvolumer, men forbedring i bønders insentiver og lønnsomhet i forkant av hoved-gjødselsesongen

* Organisasjonen har levert sterkt i 2022 for å optimalisere drift og opprettholde leveranser til kunder til tross for en utfordrende råvaresituasjon og volatile markedsforhold

* NOK 55 per aksje i ordinært utbytte foreslått, total NOK 65 per aksje kontantavkastning for 2022

Energiomstilling, klimakrise og matsikkerhet er blitt globale topp- prioriteringer. Yara er unikt posisjonert til å drive frem disse omstillingene med sine ledende matløsninger og ammoniakkposisjon. De siste årenes volatile markedsforhold har vist robustheten til Yaras globale og fleksible driftsmodell.

‘Yara har levert solide resultater i et år preget av krig og marketsvolatilitet. Jeg vil takke hele organisasjonen for det harde arbeidet de har lagt i å navigere en utfordrende markedssituasjon og å fortsette å tilby livsviktige produkter til samfunnet’ sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

‘Med et globalt produksjons- og distribusjonssystem, et fleksibelt fabrikkoppsett og som verdensledende innenfor transport og lagring av ammoniakk har Yara bevist sin motstandsdyktighet i en utfordrende situasjon. Jeg er imidlertid bekymret for europeisk industri. Amerikanske Inflation Reduction Act (IRA) kommer til å skape et sårt trengt momentum i avkarbonisering og europeiske myndigheter er nødt til å møte dette på en god måte. Dersom Europa ikke reagerer raskt, risikerer de å miste både evnen til å avkarbonisere og viktig industri’, sier Holsether.

Gjennom 2022 har høyere priser gjort at bønder og distributører i enkelte regioner har utsatt sine innkjøp, noe som har ført til overtilbud, prisnedgang og lav markedsaktivitet mot slutten av 2022 og i begynnelsen av 2023. Prisnedgangen har imidlertid ført til forbedring i insentiver og lønnsomhet for bonden, og det er nå potensiale for innhenting av etterspørselen i de fleste regioner.

Kilde: NTB og børsmelding fra Yara