Gjødselfabrikk
Foto: Gisle Nomme, Yara

Yara og Lantmännen vil bli først ute med fossilfri verdikjede for mat.

13. september 2019

Lantmännen og Yara etablerer et pilotprosjekt med ambisjon om å introdusere verdens første sertifiserte fossilfrie verdikjede for matproduksjon. Prosjektet vil gjøre forbrukere i stand til å redusere sitt klimaavtrykk ved å velge mat med lavere karbonutslipp, skriver de to selskapene i en pressemelding.

Omstillingen mot en fossilfri verdikjede starter med jorden. Plantenæring, som er viktig for å sikre utbytte og kvalitet, vil spille en nøkkelrolle i overgangen til en mer klimavennlig matproduksjon. Samarbeidet bygger på Yaras annonserte pilotprosjekt for å bruke fornybar energi til å fremstille mineralgjødsel, og har som ambisjon å redusere karbonavtrykket til Lantmännens sluttprodukter. Gjødselen, som Yara tar sikte på å introdusere i markedet innen 2022, vil redusere det totale karbonavtrykket fra kornproduksjon med 20 prosent. (Les mer om dette prosjektet under denne artikkelen)

Ikke i Norge

Landbruk24 har spurt Yara om den fossilfrie mineralgjødselen kun blir tilgjengelig for Lantmännens kunder?

-Dette er et pilot prosjekt hvor totalvolumet er begrenset, så det blir ikke allment tilgjengelig i markedene. Yara har som ambisjon å introdusere mineralgjødsel laget med fornybar energi i markedet innen 2022. Det vil bli noe fossilfrie produkter tilgjengelig også for andre kunder, skriver kommunikasjonsdirektør Josiane Kremer i Yara.

Hvorfor gjennomføres ikke pilotprosjektet i Norge?

Lantmännen har vært tidlig ute og meldt interesse for fossilfrie produkter, og er derfor først ute. For å teste interessen i markedet er det viktig at vi samarbeider med partnere som kan nå helt ut til sluttforbrukere

Nordiske bønder langt fremme på bærekraft

– Lantmännen har lenge arbeidet systematisk for å utvikle bærekraftige løsninger på mange områder, ikke minst når det gjelder kultiveringsmetoder og konsepter. Allerede i dag ligger nordiske bønder langt fremme på bærekraft, med lav klimapåvirkning etter internasjonale standarder. Med dette partnerskapet, som er et av våre viktigste initiativer til nå, tar vi ytterligere skritt mot en fossilfri næringskjede og et enda mer bærekraftig landbruk, sier Per Olof Nyman, Group President  CEO i Lantmännen.

Bruk av fornybar energi i mineralgjødselproduksjon vil øke produksjonskostnadene og ha innvirkning på matvareprisene. Ved å samarbeide tett med hele verdikjeden er ambisjonen å minimere tilleggskostnaden for forbrukeren.

– Dette partnerskapet er det første steget mot å omstille hele matsystemet. Pilotprosjektet med Lantmännen vil forene partnere i verdikjeden i en felles innsats for å redusere karbonavtrykket i matproduksjon. Vi må se på nye forretningsmodeller som dekker hele verdikjeden for matproduksjon – fra jord til bord. En bærekraftig og fossilfri næringskjede er bare mulig med mineralgjødsel laget med fornybar energi, sier Svein Tore Holsether, Group President CEO i Yara.

Lantmännen og Yara tar sammen det første skrittet for å transformere matproduksjonen og oppfordrer alle andre selskaper i verdikjeden til å bidra.

 

Yara og Nel samarbeider om å produsere karbonfritt hydrogen.

Les pressemeldingen på engelsk her

Her en Google-oversettelse av pressemeldingen.

Prosjektet er basert på Nels utvikling av ny vannelektrolyseteknologi som skal testes ved Yaras eksisterende anlegg i Porsgrunn, Norge. Målet er å produsere hydrogen fra fornybare kilder som skal tilføres vårt eksisterende ammoniakkanlegg, som enten skal brukes i gjødselproduksjon eller brukes som grønn ammoniakk. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova gjennom PILOT-E-programmet, en finansieringsordning som tar sikte på å fremskynde utviklingen og implementeringen av grønn energiteknologi.

”Vi er glade for å formelt starte partnerskapet med Nel og jobbe for å utvikle grønn ammoniakk og lavkarbongjødsel. Yaras oppgave er å ansvarlig fôre verden og beskytte planeten. Vi har allerede fjernet omtrent halvparten av våre direkte klimagassutslipp de siste tiårene, og vi jobber mot karbonnøytralitet innen 2050. Å produsere gjødsel med karbonfritt hydrogen vil være et veldig viktig skritt mot det målet, sier Tove Andersen, EVP Produksjon i Yara.

Opprinnelig funderte et team av Yara-eksperter på hvordan de kunne produsere gjødsel med bare luft, vann, sol, vind og steiner. Svaret må være en bærekraftig, energieffektiv og kommersielt levedyktig løsning. Interessant nok var veien videre ved å se tilbake på Yaras historie.

Elektrolysatoren, nesten hundre år gammel teknologi som ble gjort konkurransedyktig av de lave kostnadene med fossil energi, ville bli brakt tilbake i spill. En elektrolysator produserer hydrogen fra vann ved bruk av elektrisitet og Nel utvikler sin neste generasjons elektrolysator hvor prototypen skal testes på Porsgrunn. Kapasiteten til elektrolysatoren vil være 5 MW, tilsvarende 1% av hydrogenproduksjonen i Porsgrunn. Det forventes å bli installert i 2022.

”Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med Nel. Ammoniakkanlegget vårt vil gjøre det første lille steget mot karbonfri gjødselproduksjon. Når Yara Porsgrunn videreutvikles vil være i en unik posisjon også på grunn av det lave karbonavtrykket fra salpetersyreverkene våre, sier Jon Sletten, Anleggssjef i Porsgrunn.

Denne avtalen er en del av prosjektporteføljen som BU Decarbonize jobber med, sammen med Engie-prosjektet. Målet er å sikre at Yara skal være markedsformer for produksjon av grønn ammoniakk og lavkarbongjødsel.

 

Kilde: Pressemeldinger fra Yara og Lantmännen