Solhjell i WWF
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

WWF anker ulvedommen

13. juni 2018

Oslo tingrett kom fram til at norsk rovdyrforvaltning ikke er lovstridig, men WWF er uenig og anker dommen i ulvesaken. Anken ble levert onsdag, ifølge WWF.

– Vi mener at dommen er uriktig. Gjennom rettssaken hadde vi håpet i det minste å få klarhet i noen av de grunnleggende premissene for norsk ulveforvaltning: Hva slags nasjonale og internasjonale forpliktelser har Norge til å ta vare på fredede rovdyr i naturen vår? Hva betyr det egentlig at ulvebestanden skal være levedyktig i hele sitt utbredelsesområde? Hva slags krav stiller lovverket til begrunnelse av vedtak om å skyte dyr som er fredet? sier Ingrid Lomelde, organisasjonens miljøpolitiske leder.

Oslo tingrett slår i dommen av 18. mai i år fast at vedtakene om lisensjakt som Klima- og miljødepartementet gjorde i desember, oppfyller vilkårene i naturmangfoldloven. Domstolen avviser påstanden fra WWF, som mente departementet brøt både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen om truede arter.

WWF ble også dømt til å betale sakskostnader både til departementet og partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, NORSKOG og Norges Skogeierforbund. Til sammen er det snakk om 454.430 kroner.
NTB