Skurtresker i arbeid
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Vinnere og tapere i årets jordbruksavtale

17. mai 2019

Kornprodusentene er vinnerne i årets jordbruksavtale med en beregnet inntektsøkning på 56 400 kr. pr. årsverk fra 2019 til 2020. Mens de kraftfôrbaserte produksjonene svin og egg er taperne, med negativ eller ingen inntektsutvikling.

Ser man på utviklingen fra 2017 fram til 2020 er det frukt og bær som kommer best ut med drøye 100 000 i inntektsvekst. Taperne fra 2017 til 2020 er definitivt svinebøndene som får redusert inntekten med inntil 120 000 kroner pr. årverk.

De økonomiske resultatene for melkeproduksjonen i 2020 vil bli påvirket av opplegg for nedskalering av melkeproduksjonen som skal utarbeides høsten 2019. Det er ikke tatt med i disse beregningene.

Alle tall er kroner pr. årsverk.

Produksjon 2019-
2020
2017-
2020
Melk 28 årskyr, landet 21600   16400
Korn 362 dek. landet 56400    15600
Sau 171 vinterfora, landet 31200      3500
Melkekgeit 133 årsgeiter,
landet
24200    33000
Svin/korn 49 avlsvin,
landet
-1100 -121700
Egg/planteprod.
6500 høner, landet
  1700   -73600
127 dek.potet+ 444 dek.
Korn, landet
47100     60200
32 ammekyr, landet 21800     22000
51 dek. frukt og bær,
landet
38600   103300
Fjørfeslakt og planteprod.
landet
17100       4100
Økologisk melk 26 årskyr,
landet
26500     33500
Melk 15 årskyr, landet 23700     35100
Melk 46 årskyr, landet 17300    -20900
Melk 62 årskyr, landet 15100    -32000
Melk 33 årskyr,
Østlandets flatbygder
16400    -39900
Melk 27 årskyr,
Østlandet andre bygder
19400     13500
Melk 35 årskyr,
Agder/Rogaland Jæren
16200    -33100
Melk 26 årskyr,
Ag/Rog andre bygder
20400     18200
Melk 27 årskyr, Vestlandet 23700     27200
Melk 31 årskyr, Trøndelag 13700   -19100
Melk 26 årskyr, Nord Norge 20500    13200
Korn 235 dek, Østlandet 58400      6300
Korn 777 dek, Østlandet 62900    19700
331 dek. korn+
23 avlssvin Trøndelag
19500   -80300
Sau 136 vinterfôra,
Vestlandet
21200      8400
Sau 175 vinterfôra,
Nord-Norge
32900      3200
Sau, 300 vinterfôra,
landet
23700   -14000