Rundball med plastikk
Foto: Grønt Punkt Norge

Viktig at returplasten er så rein som mulig

4. april 2018

 

Det er viktig returplasten fra landbruket er så rein som mulig. Det sier Arve Martinsen i Grønt Punkt Norge. For at bonden fortsatt skal kunne levere sortert plast gratis, er det viktig at alle bidrar til at at plasten ikke er unødvendig forurenset. 

Med bakgrunn i en artikkel i Bondevennen har Landbruk24 henvendt seg til Grønt Punkt Norge med noen spørsmål. Dette er svarene fra Arve Martinsen.
Er det riktig at det nå har blitt strengere krav til renhet når det gjelder returplast fra landbruket?
Nei ikke akkurat, men plastavfall er et økende problem globalt. Men det er to grunner økt fokus.
For det første meldte Kina til WTO i fjor at de ville innføre importforbud av brukt plast, og at det ville gjelde fra nyttår. Vi har dermed fått et stort behov for bedre returordninger i USA og Europa. Derfor har fokuset på kvalitet også økt. For det andre har vi mye vær i Norge som skaper mer urenheter enn sørover i Europa

Hvordan følger Grønt Punkt Norge opp kravet til rein plast?

Dersom det er for mye urenheter i den landbruksplasten som leveres, kan innsamleren få økonomisk trekk. Det vil igjen si at bønder kan få pålagt gebyr dersom det er for mye urenheter, eller manglende sortering.
Bondevennen kan vi lese om hva bøndene på Jæren gjør for å levere reinest mulig returplast

Det er derfor viktig at bonden vet at dersom du har sortert plastemballasje har du også rett til å levere den gratis til et godkjent mottak som har avtale med Grønt Punkt Norge. Vær tydelig på at den er sortert. Du kan også finne din nærmeste innsamler på Grønt Punkt Norge sine hjemmesider

Har du noen gode råd til bønder som leverer plast?

Ja, men innsamleren har sikkert enda flere og bedre tips enn meg.

De fleste gårdsbruk har storsekker, eller bigbags. Disse er fine å benytte til sortering. Mange har containere eller en binge hvor de oppbevarer rundballeplast. Resten av plasttypene kan man bruke tomme bigbags, hvor man for eksempel kan bruke én til å oppbevare kanner, én til hylser og én til nett.

Det finnes maskiner som rister plasten litt før den blir rullet opp og denne hjelper noe. Urenhetene kan som sagt skyldes været også. Tar du av folien en dag det regner blir det unødig mye vann og jord, men dersom du tar den av på en soldag ligger det kun dugg inni. Helt ren vil den aldri bli, men det er viktig å gjøre det man kan for å få den så ren som mulig