hsmqb0inixp8mdrfo9vg

Vi kaster over 400 000 tonn mat hvert år

28. september 2021

I Norge havner mer enn 417.000 tonn spiselig mat i søpla hvert eneste år, dette er hver 8. handlepose i snitt, og hele 58 prosent av dette kommer fra oss forbrukere. Det ønsker opplysningskontorene i landbruket å gjøre noe med. Nå går de sammen for å koordinere tiltak for å hjelpe forbrukerne til å spise opp maten.

Oversikt over matsvinnet i Norge. (kilde: Matvett)

– Som opplysningskontorer for landbruket ser vi det som vår oppgave å hjelpe forbrukere til å kaste mindre mat. Det gjør vi ved å dele tips knyttet til planlegging, innkjøp og oppbevaring av mat for å redusere matsvinnet, og foreslå resteoppskrifter for å inspirere til å bruke opp restematen, sier Pål Henrik Kristiansen, senior kommunikasjonsrådgiver i MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK).

Knut Bjørgen i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no) mener koordineringen på matsvinn er positivt, både for å sende sterkere budskap til forbrukere og for å styrke samarbeidet mellom opplysningskontorene.

– Et samarbeid hvor vi koordinerer innsatsen mot matsvinn gir enda større gjennomslagskraft. Forbrukerinnsikten som hver av kontorene sitter på gjør oss godt rustet til å tilpasse og optimalisere tiltak, mener Bjørgen.

Den internasjonale dagen mot matsvinn

Kristiansen mener samarbeidet kommer til rett tid. 29. september er den internasjonale dagen mot matsvinn, som skal bidra inn mot FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis innen 2030.

– Å slutte å kaste mat er et enkelt tiltak hver og en av oss kan gjøre for å bidra til et mer bærekraftig matsystem. Som opplysningskontor vil vi bidra til å gjøre det lettere for forbruker å gjøre dette, sier Torunn Nordbø i Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) og Elisabeth Skjegstad i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) samstemt .

Kilde: Pressemelding fra Opplysningskontorene i Landbruket.