Norges Bondelag, NHO Mat og Drikke og NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) møtte i dag politisk ledelse i Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Hele verdikjeden er samstemt i de negative effektene som vil komme om Storbritannia får økt markedsadgang for landbruksprodukter.

Forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia er de første som Norge gjennomfører med et europeisk land siden EØS-avtalen ble forhandla fram. Resultatet vil kunne sette en standard for hva andre land vil mene de kan kreve.

– Det er alvorlig å gi i disse forhandlingene fordi det vil ha konsekvenser for hva EU vil kreve i framtidige forhandlinger. EU vil ikke akseptere å bli behandlet dårligere enn noe annet land. Det er det vi som næring som må betale for i neste forhandlingsrunde med EU, understreker Bartnes.

Klar advarsel om konsekvenser

I møtet viste Bondelaget til, sammen med industrien, hva næringa betyr i arbeidsplasser og ringvirkninger for samfunnet. Dette er stabile og offensive arbeidsplasser, markedet for norske produkter har økt siste året.

– Regjeringen fikk med seg et klart budskap fra ei samla næring, men jeg er ikke beroliget når det gjelder sluttresultatet. Jeg skulle ha ønsket meg en klar tilbakemelding på at advarselen både om tap av arbeidsplasser og, markedsandeler og ikke minst framtidige EUforhandlinger, har betydning for regjeringas forhandlingsposisjon, sier Lars Petter Bartnes.

– Det er nå det gjelder for regjeringa. Vi fikk bekreftet at man forhandler for en løsning med frist rett over påske. Vi er ikke et forhandlingskort som kan byttes mot usikre arbeidsplasser ingen har sett noen planer for, sier Lars Petter Bartnes.

Kilde: Norges Bondelag