Olaug Bollestad
Foto: LMD

Veterinærforeningen vil også granske tre departementer.

18. juli 2019

Den norske veterinærforeningen (DNV) ønsker en granskning av tre departementer etter Mattilsynets feilaktige rapport mot en pelsdyrbonde. De spør om det har vært en politisk overreaksjon.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

I begynnelsen av juni gikk Harald Gjein av som direktør for Mattilsynet etter pelsdyrsaken i Rogaland. Tilsynet hadde i juni i fjor levert en feilaktig rapport om Per Olaf Lauvås sin minkfarm i Sandnes. Farmen har 9.600 dyr.

I rapporten meldte Mattilsynet om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av farmen. Men NRK avslørte at rapporten var full av faktafeil, og det innrømmet også tilsynet. Mattilsynet har etter dette innrømmet at tilliten til tilsynet er trukket i tvil. I juni vedtok Stortinget å sette i gang en ekstern granskning av tilsynet, og denne uken utlyste Landbruksdepartementet oppdraget, som har en ramme på 1,1 millioner kroner.

Veterinærforeningen mener det er avgjørende for troverdigheten at eierstyringen av Mattilsynet også blir gransket – altså både Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

– Hvis det nå ikke blir en del av mandatet, mener jeg det likevel må vurderes. Mattilsynet forvalter tross alt bare styringsoppgavene de får fra sine eierdepartementer. Hvis det ikke blir med i granskingen, blir den ufullstendig, sier president Torill Moseng i DNV.

Overreaksjon?

– Det er overraskende at en enkeltsak kan få så store konsekvenser for Mattilsynet som har tusenvis av tilsyn i sin portefølje, og vi er forundret over at det kom en så sterk reaksjon fra departementet og Olaug Bollestad mot en enkeltsak i forvaltningen. Med tanke på den interne granskingen i Mattilsynet, og de gode tilbakemeldingene fra departementene til Mattilsynet over lang tid, kan man undres over om det har vært en overreaksjon, sier Moseng, til Stavanger Aftenblad

Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet sier det er løpende dialog mellom eierdepartementene og Mattilsynet. Han viser også til tiltak de siste årene hos Mattilsynet for å kvalitetssikre forvaltningskvaliteten.

– Det er Riksrevisjonen som fører tilsyn med departementene, understreker Skogan.

Kilde: Stavanger Aftenblad og (©NTB)