Trond Reierstad
Foto: Tine

Varsler krevende år for TINEs melkeprodusenter.

10. april 2019

Avtroppende styreleder i TINE, Trond Reierstad, mener melkeprodusentene og selskapet står foran noen krevende år. -Befolkningsveksten er halvert, veksten i osteforbruket har stanset opp – samtidig som importen øker. Det betyr motvind, sa Reierstad i sin avskjedstale på årsmøtet til TINE.

Han la også til bortfallet av eksportstøtte til Jarlsberg®.

-Vi mister 100 millioner liter melk som har gått til eksport av Jarlsberg®. Det blir krevende, og derfor må vi legge oss ekstra i selen for å sikre volumet i tiden framover, sa Reierstad.

Men han la vekt på at TINE har klart større omstillinger tidligere:

-På slutten av 90-tallet ble produksjonen redusert med nesten 300 millioner liter i løpet av noen få år. Vi kommer til å klare tilpassingen også denne gangen, men det blir tøft for oss som enkeltprodusenter – og krevende for TINE, sa Reierstad.

Lover kraftfulle tiltak Styrelederen trakk fram lavere kvoter, lavere etterbetaling, høyere omsetningsavgift og høyere kostander, som en del av virkeligheten eierne og TINE må stå i de neste årene.

-Men vi vet også at mat er viktig, vi vet at det jobbes godt både i TINE og ute på de mange melkebruk, og vi har en plan, slo Reierstad fast.

Planen han viser til innebærer både kostnadsreduksjoner, økt konkurransekraft – og utarbeidelsen av en treffsikker vekststrategi som skal møte både forbrukerens og kundens behov.

-Et eksempel er Cheddar-linja på TINE sitt meieri på Verdal som står klar i 2020. Og gode overgangsordninger som kompenserer for bortfallet av Jarlsberg-eksporten er det absolutt viktigste for melkeprodusenten ved årets jordbruksoppgjør. Er det én ting den nye landbruksministeren må levere på, så er det nettopp å sikre denne overgangen, understreket Reierstad.

Fem år med milliardoverskudd

I sin siste tale som styreleder trakk Reierstad også fram de gode resultatene TINE har oppnådd de siste årene:

-For femte år på rad leverer vi et resultat over en milliard kroner. Det betyr at vi også i år kan føre 800 millioner tilbake til bønder i hele landet for å styrke framtida for melkeproduksjonen. Jeg er stolt over at vi på denne måten både kan være med på å bygge bygde-Norge og trygge landets matforsyning, sa Reierstad.

Dyrevelferd og klima Reierstad benyttet anledningen til å løfte fram noen av de største utfordringene som må håndteres på en bra måte for å sikre melkas posisjon i samfunnet.

-Hvis det er en ting vi alle kan bidra med for å sikre volumet og gjøre melk attraktiv for framtidige generasjoner, så er det å sikre god dyrevelferd. Det samme gjelder bærekraft og klima. Kua ikke er en klimaversting, men en del av et kretsløp. Samtidig skal vi jobbe videre med å forbedre oss. Vi har kommet langt med å erstatte fossil energi i industrien vår og bilene våre, men vi skal lenger. Og vi må komme lenger også på gårdene. TINE er i gang med et forskningsprosjekt der vi ser på fôrtilsetninger som kan redusere metanutslippene, vi ser på klimavennlig grovfôr – og vi vurderer mulighetene til å produsere biogass på husdyrgjødsel – eller KUKRAFT, som vi kaller det, opplyste han.

-De som skal produsere melk i Norge i framtida – og vil levere til TINE, skal ha orden på dyrevelferd og bærekraft. Det er et ansvar vi må ta i fellesskap for å sikre melkas legitimitet også i framtiden, slo Reierstad fast.

Kilde: Pressemelding fra Tine