1047fda9-1ae3-4723-8fdf-3ac089e26461

Varsler kraftig økning i proteintillegget på fôrhvete

4. mars 2022

Felleskjøpet sender klart signal som de håper bidrar til å øke produksjonen av matkorn.

– Dette er på nåværende tidspunkt vårt viktigste bidrag til å øke selvforsyningen av matkorn, sier styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

Torsdag gikk Norges Bondelag ut og sa at det haster med å øke matkornproduksjonen i Norge. Felleskjøpet er leveringsdyktig på kort sikt, men er også bekymret for det som skjer i Ukraina og hvilke følger dette kan få for norsk matforsyning.

 – Vi har et etisk ansvar for å produsere det vi kan av mat slik at vi ikke presser opp prisene på verdensmarkedet for de som har mindre å rutte med, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

Konkrete tiltak

Felleskjøpet har definert tre konkrete tiltak for å øke selvforsyningen på kort sikt:

Økt proteinbetaling til fôrkorn av hvete.

Økt produksjon av såkorn, spesielt hvete, foran kommende sesong. For såkorn som er bestilt, men ikke utlevert, er også Felleskjøpet fleksible dersom den enkelte kornbonde vil endre bestillingen til hvete.

Sikkerhet for leveranse av gjødsel til årets vekstsesong.

– For å øke produksjonen av mathvete trenger kornbonden tilstrekkelig trygghet for lønnsomhet. Våronna står for døra. Tydelige signaler fra staten og avtalepartene er viktig, så skal vi gjøre vårt for å fortsette å være leveringsdyktig, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

Firedobling

Felleskjøpet har bestemt seg for å firedoble sine satser for proteinbetaling for fôrkorn av hvete kommende sesong.

 – Dette håper vi kan stimulere til økt hveteproduksjon. Økt proteintillegg på fôrhvete er Felleskjøpets bidrag til å redusere den økonomiske nedsiden ved mathvetedyrking dersom vær og dyrkingsforhold gjør at hveten ikke holde matkvalitet, sier Svenn Ivar Fure.

For fôrhvete med proteininnhold på 12,5% gis det i dag et proteintillegg på 1 øre pr kilo. For kommende sesong økes denne satsen til 5 øre. Fôrhvete med 13,0% protein får et økt tillegg fra 2 til 7,5 øre pr kilo. Og for fôrhvete med 13,5% protein økes tillegget fra 3 til 10 øre pr kilo.

Redusert risiko

Felleskjøpets beregninger viser at økning i proteinbetaling på fôrhvete i stor grad vil dekke opp for den økte gjødselkostnaden kornprodusenten vil ha knyttet til det ekstra gjødselbehovet som trengs for å kunne lykkes med produksjon av hvete til mat.

 – Dette tar ned risiko i betydelig grad, og er et tiltak vi håper bidrar til å gi kornprodusenten den økonomiske tryggheten de trenger for å tørre å satse på mathvete, sier Amund Dønnum, forretningsområdesjef i Felleskjøpet Agri.

 

Ny tabell proteinbetaling i fôrhvete:

Protein %

Sats 2021 (øre/kg)

NY Sats 2022 (øre/kg)

12,5

1

5

13,0

2

7,5

13,5

3

10

 

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri