Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Varsler fortsatt høye kornpriser internasjonalt

14. juni 2022

De første prognosene for sesongen 2022–2023 har kommet. Verdens samlede produksjon av hvete kan bli for liten til å dekke forbruket globalt det neste året. Vi må regne med en ny sesong med reduserte lagre og høye priser internasjonalt. Det melder Landbruksdirektoratet i dag.

Det internasjonale kornrådet (IGC) forventer at det globalt vil produseres 769 mill. tonn hvete kommende sesong. Dette er en reduksjon på 1,6 prosent fra 2021–2022. Noe av årsaken er tørke i Europa og USA. Globalt forbruk prognoseres omtrent uendret på 780 mill. tonn. Dermed overstiger forbruket produksjonen, og resultatet blir mindre korn på lager.

Ifølge IGC ligger 282 mill. tonn hvete på lager ved sesongstart 2022–2023. Dette dekker et globalt forbruk for om lag 132 dager. Mye av dette ligger i Kina, mens beholdningene i store eksportørland som EU, USA, Russland og Ukraina til sammen er på ca. 60 mill. tonn.

-Norge er normalt avhengig av import for å dekke kornforbruket, særlig til matkorn. Når tilgangen på verdensmarkedet reduseres, vil importørene merke det i form av høye priser, sier rådgiver Andreas Myklebust Moksnes i Landbruksdirektoratet.

Vanskelig å gjenoppta ukrainsk eksport

Krigen har ikke forhindret bøndene i Ukraina fra å så, og det er håp om gode avlinger selv om produksjonen rammes av redusert tilgang på innsatsfaktorer. Problemet er imidlertid ikke produksjonen, men hvordan man skal få kornet ut av landet. Som Landbruksdirektoratet tidligere har omtalt, er Ukraina den sjette største hveteeksportøren i verden.

Russiske skip blokkerer havnene som Ukraina normalt eksporterer korn fra, samtidig som ukrainerne har minelagt store kystområder. Dermed har eksporten stanset, og over 20 mill. tonn korn ligger fastlåst i lagersiloer nær havnene. EU har bidratt med flere tiltak for å få kornet ut, blant annet togtransport og utskiping via havner i nabolandene, men dette er ikke nok til å få eksporten opp på normalt nivå.

Under IGC-konferansen i starten av juni, presenterte Ukrainas visestatsråd for landbruk utfordringene med eksportstans. Han så ingen raske eller enkle løsninger for å gjenåpne havnene i Ukraina. Ukraina frykter at Russland vil bruke en slik mulighet til å angripe havneområdene.

Prisene kan bli liggende høyt

Usikkerheten rundt tilgangen i kommende sesong tyder på at prisene kan bli liggende høyt det kommende året. Landbruksdirektoratets statistikk viser at europeisk mathvete for tiden koster over fire kroner per kg, som er det høyeste nivået vi har målt. Dersom ikke markedsbalansen forbedres eller korneksporten fra Ukraina øker til høsten, kan det gå mot en ny sesong med rekordhøye hvetepriser i verden.

Kilde: Landbruksdirektoratet