Marit Haugen
Foto: Tine

Varsler bedre tider for melkeprodusentene

6. oktober 2020

I et digitalt møte, der alle eierne i TINE var invitert, varslet styreleder Marit Haugen at styret har utvidet rammen for etterbetaling og at omsetningsavgifta skal tilbake på normalt nivå neste år.

Se møtet i opptak her

– Vi har vært ekstremt forsiktig med prisuttak på melk de siste årene. Vi har hatt sterkt fokus på å opprettholde volumet, når vi skulle møte utfordringene med Jarslbergeksporten. Nå ser vi lave lagre, og en Covid-situasjon som trolig vil vare inn i neste år. Det gir oss grunn til å tro at behovet for melk vil bli større enn det vi fryktet. Vi har ei skyhøg omsetningsavgift, den skal ned på normalt nivå etter nyttår, sa Marit Haugen til 550 melkeprodusenter som hadde logget seg på til møtet.

Utvider rammen for etterbetaling

Styret utvidet i går rammen for etterbetaling, sa Marit Haugen på dagens møte. Hun bekrefter til Landbruk24 at den eksisterende “handlingsregelen” blir endret. Formuleringen som har vært gjeldende i mange år har vært “at mellom 50 og 65 prosent av konsernets årsresultat skal avsettes til etterbetaling til eierne. Den årlige disponeringen påvirkes av nivået på kommende års investeringer, men målsettingen om minst 45 prosent egenkapital skal ha prioritet foran etterbetalingspolitikken.”
I fjor ble 64 prosent av årsresultatet utbetalt som etterbetaling til melkeprodusentene. Egenkapitalandelen var ved utgangen av august i år på 50,2 prosent.

TINE taper markedsandeler på drikkemelk.
Konsernsjef Gunnar Hovland kunne legge fram et tertialresultat som viser en rekordhøg driftsmargin på 10,1 prosent, det er økt omsetning i dagligvaremarkedet og reduserte kostnader som er hovedårsaken til det gode resultatet. Les mer om det her

Men Hovland var bekymret for at TINE taper markedsandeler på konsummelk, siste tertial har de redusert sin markedsandel på konsummelk med 3,4 prosent. – Vi har problemer med konkurransekraften vår på pris, fordi konkurrentene våre har kraftige subsidier som vi ikke har, sa Gunnar Hovland.