Årsmøtet i Bondelaget
Foto: Norges Bondelag

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag

4. september 2020

Valgnemnda i Norges Bondelag la i dag fram sin innstilling til årsmøtet. Det ble tidligere i sommer kjent at Lars Petter Bartnes er innstilt som leder. Bodhild Fjelltveit innstilles som ny 2. nestleder, etter at Frøydis Haugen har sagt nei til gjenvalg. Som nye styremedlemmer foreslås Arthur Salte,  Audhild Slapgård og Solveig Bratteng Rønning

– Norges Bondelag skal ha et styre med medlemmer som bidrar til langsiktig strategisk tekning, som har solid markedsforståelse og evne til både å stille aktuelle spørsmål og komme med forslag til gode og modige svar. Vi har lett etter kandidater som ser helheten i landbrukspolitikken og har forståelse og interesse for organisasjonsbygging, sier Anne Kristine Rossebø, leder av valgnemnda.

– I tillegg har positivt engasjement og evne til kommunikasjon, også utover egne rekker, vært sentralt, fortsetter Rossebø. Nemnda har vært opptatt av å sette sammen et styre for framtida. Ved siden av personlige kvalifikasjoner og egenskaper er det tatt hensyn til kjønnsfordeling, distriktsrepresentasjon, ulike produksjoner og bruksstørrelser.

Her er innstillingen til nytt styre:

Leder
Lars Petter Bartnes, Trøndelag
1. nestleder
Bjørn Gimming, Østfold
2. nestleder:
Bodil Fjelltveit, Hordaland

Styremedlemmer
Audhild Slapgård, Trøndelag
Jon Erik S. Johansen, Nordland
Arthur Salte, Rogaland
Erling Aas- Eng, Innlandet
Arne Elias Østerås, Innlandet og Felleskjøpet
Merethe Sund, Nordland og Nortura
Solveig Bratteng Rønning, Nordland og TINE

Varamedlemmer
1. Egil Chr. Hoen, Buskerud
2. Torleif Müller, Vestfold
3. Ragnhild Duserud, Østfold

Ordfører
Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold
Varaordfører
Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag

Les mer hos Norges Bondelag