Ledertrioen i Bondelaget
Foto: Norges Bondelag

Valgnemnda foreslår gjenvalg i Bondelaget.

22. mai 2018

Valgnemnda Norges Bondelag innstiller på gjenvalg av leder Lars Petter Bartnes, som ble valgt som leder første gang i 2014. Nemnda innstiller også på gjenvalg av Bjørn Gimming som 1. nestleder og Frøydis Haugen som 2. nestleder. – Valgnemnda har lagt vekt på personlige egenskaper som blant annet engasjement, initiativ og kunnskap, samt kontinuitet i vårt forslag til styresammensetting, sier Svein Stubberud, leder av valgnemnd.

I år er Birte Usland fra Vest-Agder, John-Erik Skjelnes Johansen fra Nordland og Arne Elias Østerås som representant fra Felleskjøpet på valg. Det innstilles på gjenvalg av alle tre.

Einar Frogner, Hedmark, Arnstein Røyneberg fra Rogaland, Nils Asle Dolmseth for Tine og Oddveig Gikling-Bjørnå for Nortura er ikke på valg. Det foreslås imidlertid suppleringsvalg av Merethe Sund, Nordland for Nortura på ett år.

Det er foreslått gjenvalg av Bodhild Fjelltveit, Hordaland som 1. varamedlem og Erling Aas-Eng fra Hedmark som 2. varamedlem. Audun Skjervøy, leder av Valldal Bondelag i Møre og Romsdal er foreslått som nytt 3. varamedlem.

Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 6.-7. juni 2018

Kilde: Norges Bondelag.