Marit Haugen
Foto: TINE

Valgkomiteen i TINE innstiller på gjenvalg .

2. mars 2023

Valgkomiteen i TINE SA innstiller på gjenvalg av styreleder Marit Haugen og nestleder Rolf Øyvind Thune. Også resten av styret får fornyet tillit. Valgene skjer på årsmøtet 28. og 29. mars 2023.

Marit Haugen (51) fra Beitstad i Steinkjer kommune, har vært styreleder i meierisamvirket siden 2019. Blir hun gjenvalgt, går hun dermed løs på sin fjerde periode.

Rolf Øyvind Thune (48) fra Rakkestad, i tidligere Østfold, ble valgt som nestleder i 2021.

Sentral valgkomite har hatt som mål å foreslå det laget som er det beste for å føre TINE framover for å nå mål og legge strategier. Vi skal etterleve TINE sin visjon «Sammen skaper vi et levende Norge», sier valgkomitèens leder Øyvind Skarstad.

Valgkomiteens innstilling gir følgende styresammensetning:

  • Marit Haugen, Steinkjer, leder, gjenvalg
  • Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder, gjenvalg
  • Solveig Bratteng Rønning, Rana, styremedlem funksjonstid 2 år, gjenvalg 
  • Asgeir Pollestad, Hå, styremedlem funksjonstid 2 år, gjenvalg 
  • Bjørnar Gjerde, Kvam, styremedlem funksjonstid 2 år, gjenvalg
  • Hans Olav Minsås, Verdal, 1. vara til styret, funksjonstid 1 år, gjenvalg
  • Hans Mathias Ulberg, Sør-Fron, 2. vara til styret, funksjonstid 1 år, gjenvalg
  • Elise Unander Mjølhus, Hjelmeland, 3. vara til styret, funksjonstid 1 år, gjenvalg

Komiteen er enstemmig i sin innstilling.

Styremedlemmene Anne Berit Løset, Stordal, og Helge Arne Espeland, Ullensvang, ble valgt for 2 år i 2022, og er ikke på valg i 2023.

De ansatte har egne valg av 4 styremedlemmer.

Les hele innstillinger her

Kilde: TINE Medlem