Trine Hasvang Vaag
Foto: Nortura

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Trine Hasvang Vaag i Nortura

8. mars 2019

Trine Hasvang Vaag foreslås som styreleder for en ny periode i Nortura. Hvis årsmøtet følger valgkomiteens innstilling blir dette Vaag sin tredje periode som styreleder i Nortura. Som ny nestleder foreslås Steffen Skolseg fra Snertingdal.

– Valgkomiteen opplever henne både som en handlekraftig og god lagleder. Vår vurdering er derfor at Trine Vaag er den beste til å lede skuta videre, sier leder i valgkomiteen Ole Næss.

Valgkomiteen som i dag la fram sin innstilling foreslår to nye navn inn i styret. Tone Steinsland (41) erstatter Jon Lilleslett og Steffen Skolseg (51) foreslås inn i stedet for Per Heringstad. Skolseg innstilles også som ny nestleder etter Heringstad.

Steffen Skolseg er fra Snertingdal og driver gård med mjølk og storfekjøttproduksjon. I tillegg har Skolseg solid erfaring som leder i næringslivet, og har blant annet vært administrerende direktør i Strand Unikorn AS og i Mjøsen Skog SA. Skolseg har også mye styreerfaring fra flere selskaper.

Tone Steinsland kommer fra Bryne, og er medeier i familieselskapet Steinsland & Co, som er en av 12 oppdrettere som produserer kyllinger til verpehøner i Norge. Steinsland sitter også i styret i norsk Fjørfeavlslag.

Valgkomiteen har brukt mye tid på å kartlegge kompetansen i styret opp mot de utfordringene selskapet nå står overfor.

– Derfor har vi lett etter nye styremedlemmer som kan komme inn og bredde ut kompetansen men også bidra til å spisse den på noen områder. Jeg tror de foreslåtte personene med sin bakgrunn vil bidra til dette. Både Steinsland og Skolseg har gode personlige egenskaper og har med seg en erfaring og kompetanse som vil styrke styret, sier Ole Næss.

Som første vara til styret innstiller valgkomiteen Endre Østbø. Leder i Kontrollkomiteen, Odd Gunnar Mosen har frasagt seg gjenvalg, og Ole Martin Fjeldberg foreslås som ny inn i den rollen.

Næss ønsker samtidig å takke eierne for et usedvanlig stort engasjement rundt årets valgkomiteprosess.

– Det har hjulpet oss i arbeidet, og jeg håper og tror vi nå har fått satt sammen et lag som vil klare å stake ut kursen mot et nytt – og helt nødvendig – høyere resultatnivå igjen, sier Ole Næss.

Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet i Nortura 2019       

1. Valg av leder i styret for 1 år
  Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Trine Hasvang Vaag

Trine Hasvang Vaag

Midt

 

2. Valg av 4 styremedlemmer for 2 år
  1 Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Merethe Sund

Merethe Sund

Nord

 

2 Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Jon Lilleslett

Tone Steinsland

Øst

Agro

3 Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Per Heringstad

Steffen Skolseg

Innlandet

Innlandet

4 Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Bente Roer

Bente Roer

Øst

 

Medlemmer av styret på valg i 2020
  Jan Erik Fløtre Vest
  Inger Lise Aarrestad Rettedal Agro
  Johan Narum Innlandet
  Olav Håkon Ulfsnes Midt
3. Valg av nestleder i styret for 1 år
  Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Per Heringstad

Steffen Skolseg

Innlandet

Innlandet

4. Valg av 4 vararepresentanter til styret for 1 år, i nummerorden
  1 Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Sigmund Rangen

Endre Østbø

Agro

Nord

  2 Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Helene Sejersted Bødtker

Helene Sejersted Bødtker

Vest

 

  3 Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Endre Østbø

Ole Tala

Nord

Øst

  4 Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Hanne Guåker

Sverre Tyldum

Innlandet

Midt

5. Valg av ordfører for årsmøtet for 1 år
  Nåværende ordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Håvard Ringnes

Håvard Ringnes

Øst

 

6. Valg av varaordfører for årsmøtet for 1 år
  Nåværende varaordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Kirsten Helen Myren

Kirsten Helen Myren

Agro

 

7. Valg av 1 medlem i kontrollkomiteen for 3 år
   

 

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Odd Gunnar Mosen

Jon Egil Grøtvedt

Øst

Øst

    Øvrige medlemmer av kontrollkomiteen på valg i 2020 og 2021
    Liv-Julie Wågan (2020) Nord
    Ole Martin Fjeldberg (2021) Innlandet
8. Valg av leder i kontrollkomiteen for 1 år
  Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Odd Gunnar Mosen

Ole Martin Fjeldberg

Øst

Innlandet

9. Valg av varamedlem til kontrollkomiteen for 1 år
  Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Bjarte Nordanger

Liv Heidi Losvar

Vest

Nord

10. Valg av 2 medlemmer i valgkomiteen for 3 år:
  1 Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Reidar Kallestad

Bjarte Myren

Vest

Vest

2 Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Bente Gro Slettebø

Sigurd Høyland

Agro

Agro

Øvrige medlemmer av valgkomiteen på valg i 2020
1 Ole Næss Innlandet
2 Berit Hundåla Nord
Øvrige medlemmer av valgkomiteen på valg i 2021
3 Sigbjørn Aadne Rød Øst
4 Bente Bjerkeset Solenes Midt
11. Valg av leder i valgkomiteen for 1 år
  Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Næss

Ole Næss

Innlandet

 

12. Valg av nestleder i valgkomiteen for 1 år
  Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Berit Hundåla

Berit Hundåla

Nord

 

13. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden for 1 år
  1 Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Bjarte Myren

Grete Liv Olaussen

Vest

Nord

  2 Nåværende varamedlem

Valgkomiteen foreslår:

Sigurd Høyland

Per Ole Røste

Agro

Innlandet

  3 Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Per Ole Røste

Oddvar Mikkelsen

Innlandet

Midt

 

Kilde: Nortura.no