Flagg med FK logo
Foto: Felleskjøpet Agri

Valgkomiteen foreslår gjenvalg i FK Agri.

28. januar 2019

Styreleder Anne Jødahl Skuterud er innstilt for gjenvalg som styreleder i Felleskjøpet Agri. Skuterud ble valgt som styreleder første gang i 2016 etter å ha sittet de tre år foregående årene som styremedlem.

Felleskjøpet Agris sentrale valgkomite har lagt frem sin innstilling til nytt styre inkludert styreleder. Valgkomiteen har lagt vekt på kontinuitet og videreføring av det langsiktige arbeidet og endringene i selskapet som er påbegynt. Harald A. Lein er innstilt på gjenvalg som nestleder for en ny periode. Alle øvrige styremedlemmer som er på valg er innstilt for en ny periode i Felleskjøpet Agris styre.

– Anne Jødahl Skuterud leder styrets arbeid svært godt og representerer selskapet utad på en samlende måte. Hennes profil med solid næringslivserfaring kombinert med dype røtter i landbruket er avgjørende for jobben. Felleskjøpet står overfor store endringer de neste årene. Valgkomiteen har derfor valgt å fokusere på stabilitet med gjenvalg av alle eiertillitsvalgte i sin innstilling. Styret jobber godt sammen og er svært motivert for å gjøre jobben på vegne av medlemmene, samtidig som de har den rette kompetansen til å utvikle selskapet videre, sier leder av valgkomiteen, Oddvar Tynes.

Skuterud ser frem til å fortsette arbeidet som styreleder.

– Hovedjobben for Felleskjøpet er å fortsette arbeidet med å styrke bondens økonomi på kort og lang sikt. Vi er bondens partner og jobber kontinuerlig med å forbedre våre leveranser til bonden. I tillegg er vi opptatt av at samfunnets forståelse for norsk matproduksjon styrkes. Samfunnets søkelys på klima og bærekraft inneholder både utfordringer og muligheter for norsk landbruk. Det er spennende tider, og Felleskjøpet har en nøkkelrolle i fremtidens løsninger for landbruket. Dette er en jobb jeg brenner for og gleder meg til å fortsette, sier Anne Jødahl Skuterud.

Arne Elias Østerås, Wenche Ytterli og Karl-Oscar Fosshaug er på valg i år. Alle innstilles for en ny toårs periode. Thor Johannes Rogneby og Trond Petter Ristad kommer inn ny som henholdsvis første og tredje vara.

Valgkomiteens innstilling

Leder: Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum.
Nestleder: Harald A. Lein, Levanger

Styremedlemmer

Arne Elias Østerås, Stange
Sveinung Halbjørhus, Hemsedal
Elisabeth Holand, Leknes
Wenche Ytterli, Rauma
Eli Blakstad, Sør- Fron
Karl Oskar Fosshaug, Bardu

Varamedlemmer

1. Thor Johannes Rogneby, Toten
2. Anne E.R. Huitfeldt, Klæbu
3. Trond Petter Ristad, Skage

Kilde: Pressemelding Fra Felleskjøpet Agri.