Stortingsbygningen
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Vage formuleringer om jordbruk i krisepakken

31. mars 2020

I kveld vedtar Stortinget den tredje krisepakken i forbindelse med koronautbruddet. Jordbruket er nevnt i innstillingen, og den sterkeste formuleringen er at Stortinget ber regjeringen sikre nok arbeidskraft i jordbruket. I tillegg ber Stortinget om at regjeringen vurderer å øke norsk planteproduksjon. Skogbruk er ikke nevnt i innstillingen så langt Landbruk24 kan se.

Her er kapitlet om landbruk i innstillingen

Komiteen viser til at verdikjedene innen matforsyning er samfunnskritisk virksomhet. Transporten av varer inn til Norge kan bli påvirket i månedene som kommer på grunn av utfordringer med transportbestemmelser, internasjonal lageroppbygging og eksportrestriksjoner og understreker derfor behovet for at sikre høy egenproduksjon i 2020.

Landbruket er med den forestående våronna inne i en tidskritisk fase og det må dermed iverksettes flere tiltak for stimulere tilgjengelig arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet.

Komiteen fremmer dermed følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i samarbeid med næringen vurdere å gjennomføre tiltak som stimulerer til økt norsk plantebasert matproduksjon og selvforsyning i inneværende år. Staten må herunder vurdere å stille med garantier slik at næringen ikke blir økonomisk skadelidende ved eventuell overproduksjon av enkelte planteprodukter.»

«Stortinget ber regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, sikre nok arbeidskraft til jordbruket slik at matforsyningen og beredskapen for befolkningen sikres. Det forutsettes at man sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold innen landbruket.»

Kilde: Stortinget.no