Trine Hasvang Vaag
Foto: Nortura

Vaag sier at ny konsernsjef i Nortura snart er på plass.

9. april 2019

I sin tale til årsmøtet i Nortura i dag sa styreleder Trine Hasvang Vaag, -Ansettelsesutvalget har snakket med mange, og er snart klar til å gi konsernstyret sin innstilling.  Vi kommer til å få en god konsernsjef for Nortura. Jeg gleder meg til vi har en ny permanent manager på plass. Ellers stilte hun i talen spørsmål om Nortura bør deles opp i et råvareselskap og et merkevareselskap.

Her er noen utdrag fra årsmøtetalen

Det er overkapasitet i bransjen. Kjøtt er over tid brukt som lokkemiddel for å trekke kunder til butikkene, og kjøttprisene har falt mot konsumprisindeksen i flere tiår. Kjedene uttrykker at de tjener mer på å selge julepapir enn de tjener på å selge kjøtt. Det viser at vi har en felles utfordring i å løfte kategorien igjen. Dette er et samspill, og skal norsk kjøtt- og eggproduksjon ha en framtid, er vi nødt til å komme dit at både vi og kjedene igjen kan tjene på å selge egg- og kjøtt.

Vil det være en forenkling å dele opp Nortura i et råvareselskap og et merkevareselskap? Å ta vare på merkevaren krever en annen strategi enn det det gjør å levere på mere generiske produkter. Jeg er usikker på om vi klarer å ivareta begge på en god måte med den strukturen vi har nå?

Færre antall distribusjonsløsninger er også en forenkling. Årsmøtet i fjor vedtok en resolusjon om at styret og administrasjonen måtte sette ytterligere trykk inn i arbeidet for å få til distribusjonsløsning som gir tilstrekkelig bærekraft for Nortura. Der er det i 2018 gjort en grundig jobb. Det er foretatt grundige analyser for å kartlegge hva vi ikke klarer å levere på, og som gjorde at 2017 ble som det ble.  Vi har også kartlagt mulighetsrommet. Både med kjedene og med andre distributører.

Kjedene er veldig tydelig på at de ønsker at vi går inn på samme løsning som andre leverandører. De har investert milliarder i nye sentrallagre med effektive systemer og har profesjonalisert seg på distribusjon. Gjennomgangen har avdekket 41 punkter hos oss-  hvor vi kan forbedre oss for å håndtere dette på en bedre og rimeligere måte. I tillegg er det forhandlinger på gang med kjedene rundt de avtalene vi har, blant annet rundt ansvarsfordelingen.

Mange mener at vi burde gått sammen med Tine. På noen produkter gjør vi det. Men hovedveien vil være via kjedenes grossistdistribusjon.

 

Les hele talen her