Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Utviklingen i melkemarkedet

30. mai 2018

I dag har det kommet flere nyheter i melkemarkedet. Tine la fram sin tertialrapport der overskrifta var volumnedgang på søtmelk. Så kom meldingen om at konsernstyret i TINE ønsket å heve forholdstallet for kumelkkvoter fra 0,98 til 0,99. Dette kan virke noe forvirrende. Landbruk24 har stilt noen spørsmål til TINE for å prøve å få litt mer klarhet om utviklingen i melkemarkedet.

Hvorfor vil TINE øke forholdstallet for kumelk?

-For å sikre nok melk og leveringssikkerhet har TINE anbefalt å øke forholdstallet på disponibel kvote fra 0,98 til 0,99 for kvoteåret 2018. Selv om volumet i søtmelk går ned, er det en økning på blant annet ost.En av årsakene til at TINE foreslår økning i forholdstallet er at det på lengre sikt også er nødvendig å sikre behovet på fett. Her er det allerede satt i gang tiltak og fettbetalingen ble økt fra 1. mai i år. Likevel ønsker TINE å styrke effekten ytterligere med økning i forholdstallet til 0,99.

Hvordan er egentlig utviklingen i ostemarkedet?

-Kategorien for faste hvitoster økte i volum i første tertial 2018 med 4,1 prosent. TINE hadde en positiv utvikling i kategorien og dette medførte økning i volumandeler med 1,9 prosentpoeng.

Hvor mye av økningen i ostesalget er importert ost?

-Vi sitter ikke på eksakte tall, men det er ikke unaturlig at en stor del av økningen er import av ost.
I 2017 så vi at importen av ost økte, og da er det naturlig at den importerte osten tar en større del av det totale ostesalget. Økningen på import av ost var totalt 4% i 2017, altså dobbelt så stort som den tollfrie kvoten. Import av ost har økt over flere år og vi ser at økningen av import, spesielt på revet og fast ost, øker konkurransen mot norske oster da dette er de største salgssegmentetene for norsk ost.

Alle svar er fra pressevakta i TINE