1f97c58e-d0e6-4256-9d56-3c513e5472a1 (1)

Utvider jordbærsesongen

15. mai 2022

Jordbærsesongen blir dobbelt så lang etter nye initiativ og samarbeid mellom produsenter og handel. Allerede inneværende år er planen å produsere 40 prosent mer norsk jordbær enn året før. Det gir et tilbud av norsk jordbær til forbrukerne rekordlenge.

Ved å ta i bruk tunneler og nye moderne dyrkningssystemer vil noen av Gartnerhallens jordbærprodusenter øke produksjonen betydelig og utvide jordbærsesongen fra to til fire måneder. Årets jordbærsesong vil starte i slutten av mai og vare til midten av september.

Flere initiativer ble igangsatt etter at NorgesGruppen høsten 2021 satt seg mål om å øke salg av norsk jordbær med 50 prosent i løpet av 2025.

– Vi ønsker å få norsk jordbær tilbake i verdensklasse og øke salget med 50 prosent! uttalte konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen i høst.

NorgesGruppen inviterte Gartnerhallen, BAMA og produsenter inn i et prosjekt for å styre mot dette målet.

– Jeg opplever at initiativet som ble igangsatt for å øke omsetningen av norsk jordbær er veldig bra og viktig for oss som produsenter, sier Bjørn Ekeberg fra Ekeberg Myhrene AS. Ved å investere i tuneller og moderne dyrkningssystemer kan vi sikre en større og mer stabil produksjon, sier Ekeberg videre.

– Vi håper å selge ca. 2 300 tonn norsk jordbær i sommer, sier Hollevik, som roser produsentene for rask omstilling og godt samarbeid i prosjektet. Sammen med Gartnerhallen og BAMA ønsker NorgesGruppen å gjøre et skikkelig løft som vil merkes for kundene.

Ny teknologi og større forutsigbarhet

Norsk jordbærproduksjon har de siste årene hatt krevende rammevilkår, og det har blitt færre jordbærprodusenter. Dette ønsket NorgesGruppen å gjøre noe med. Målet er å bevare smaken som gjør norske jordbær til jordbær i verdensklasse.

Prosjektgruppen vurderer en rekke tiltak for å øke både produksjon og salg av norsk jordbær. Investering i tunellproduksjon bidrar til å nå målsetningen om 50 prosent økning. I tillegg er det et behov for å gi produsentene større forutsigbarhet, eksempelvis på pris. Videre fokuseres det nå på færre sorter for å heve kvalitet og tilgjengelighet.

Samlet vil tiltakene bidra til at norsk jordbær blir tilgjengelig over en større del av året. For å nå ønsket målsetting om 50 prosent økning jobber prosjektgruppen for å øke produksjonen i høysesong. På denne måten mener NorgesGruppen at det er mulig å erstatte import i begge ender av hovedsesong – i mai, juni og august, september.

Kilde:Pressemelding fra Norgesgruppen