Mange grøntprodusenter har vært bekymret for om de ville få nok arbeidskraft til innhøstingssesongen, som følge av stengte grenser. Regjeringen har tidligere åpnet for tilgang til EØS-borgere, og sørget for at permitterte og arbeidsledige tjener på å ta seg jobb i næringa. Flere av tiltakene som er lansert for næringslivet treffer også grøntnæringen.  

– Mange grøntprodusenter skal i disse dager sette i gang med våronna: de skal så og plante, slik at vi får gode, norskproduserte grønnsaker, frukt og bær. Regjeringen skaper nå større trygghet for produsentene, slik at de setter i gang med den produksjonen de opprinnelig hadde planlagt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Endringen i avlingsskadeordningen skal gjelde for frukt, bær og grønnsaker, og årsaken til den manglende innhøstingen må kunne knyttes til restriksjoner i flyten av arbeidskraft som følge av korona-pandemien.

Landbruks- og matdepartementet vil utforme detaljene i ordningen i samarbeid med Landbruksdirektoratet og næringen, og varigheten vil være for innhøstingssesongen 2020.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet