Strenge innreiserestriksjoner gjør at det er store utfordringer knyttet til mangel på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Problemet er særlig stort i grøntnæringen.

Akutte problemer

– Landbruket, og særlig grøntnæringen er i en krevende situasjon og forlengelse av oppholdstillatelse er et viktig tiltak, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad, (KrF). 

– Det er flere hundre arbeidere i landet som nå kan få forlenget oppholdstillatelsen sin. Det vil avhjelpe akutte problemer hos en del produsenter som mangler arbeidskraft, sier Bollestad.

Løsninger for å avhjelpe mangelen på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og utfordringene må løses raskt, fordi næringen står foran en arbeidsintensiv periode. Regjeringen gjør det som er mulig for at næringen skal få tilgang på nok utenlandsk arbeidskraft, men  innenfor de rammene som smittevernet tillater. Det er allerede gjennomført flere tiltak, som for eksempel endringer i dagpengeregelverket for å motivere nordmenn til å søke jobb i landbruket, og åpning for at sesongarbeidere som har vært koronafaste i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse, utover regelverket på seks måneder. Det er også blitt enighet med landbruket om en videreføring av endringen i avlingssviktordningen, som en risikoavlastning for bønder som får redusert avling som følge av mangel på arbeidskraft.

– Summen av tiltakene håper jeg skal bidra til at vi kan opprettholde tilnærmet normal norsk produksjon gjennom den vanskelige situasjonen vi alle står i, sier landbruks- og matminister Bollestad.

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet