Bartnes og Hoff
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Bartnes og Hoff Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Usikre tall tyder på kraftig inntektsvekst for bonden i 2020

26. juni 2020

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har lagt fram tall som viser ein budsjettert inntekstauke på 16,5 prosent samanlignet med året før. Nemnda legg vekt på at talla kan være usikre.

De ferske anslaga for bondens økonomi er mellom annet basert på nye makroøkonomiske prognoser frå SSB (Statistisk sentralbyrå), i tillegg til andre kilder som ikke er blitt oppdatert før nå på grunn av korona-situasjonen.

Bondens inntekt gikk ned med seks prosent frå 2018 til 2019. Dette ifølge talla som vart lagt fram frå Budsjettnenmda (BFJ) for jordbruket som grunnlag til jordbruksoppgjøret 2020. Nå legger nemnda fram foreløpige budsjettanslag som viser inntektsoppgang på 16,5 prosent for 2020 (jf. Totalkalkylen).

Stor usikkerhet

– Det er bra at prognosen peker på en klar inntekstvekst, gitt den manglende inntektsutviklingen som jordbruket har opplevd de siste årene, men det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til tallene, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

– Effekten av blant annet rentenedgang og reduserte kostnader til drivstoff og energi, gir en positiv utvikling for landbruket. Det merkes når kostnadene faller, sier Bartnes.

Selv om tallene nå legges fram, er det betydelig usikkerhet knyttet til resultatene for bonden, og Bartnes er en nøktern optimist og peker framover:

– Oppgjøret i 2021 vil bli et viktig oppgjør, det er hele organisasjonen veldig tydelig på, avslutter Bartnes.

Koronaeffekt

Den budsjetterte inntektsveksten er i stor grad effekter av koronasituasjonen. Matmarkedet har vokst, særlig som følge av stopp i grense­handelen. Samtidig reduseres tunge kostnadsposter som diesel, strøm og renter. Budsjett­nemnda understreker at prognosen er usikker. Resultatet er blant annet følsomt for endringer i produksjon og etterspørsel, valutakurser og energi, og kan være en engangseffekt i 2020, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider

Forenklede forhandlinger

Det ble gjennomført forenklede forhandlinger om ny jordbruksavtale i april, uten at Budsjett­nemnda hadde lagt fram noe inntektsmateriale for 2020, fordi usikkerheten om tallene og utviklingen da var uvanlig stor. Nå har Budsjettnemnda, på vanlig måte, gjennom­ført nye beregninger, inkludert effekten av jordbruksavtalen. Jordbruks­avtalen utgjør en liten del av den budsjetterte inntektsveksten i 2020 – om lag 2 prosent­poeng som følge av mål­pris­økninger fra 1. juli. Budsjettnemnda legger bare fram tall fra Totalkalkylen for jordbruket, ikke referansebruksberegninger for ulike typer bruk.

* Foreløpig regnskap
** Budsjett
1. Eksklusive virkning av jordbruksfradraget

Se alle tallene her

Saken blir oppdatert.

Kilde: Nibio, Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag.