Kyllingskiver
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Underskudd også av fjørfekjøtt.

17. september 2020

Koranapandemien har ført til økt forbruk også av fjørfekjøtt. Selv i en produksjon som er markedsstyrt og avtalebasert er det vanskelig å tilpasse seg de store endringene i forbruket. Nationen skrev tidligere denne uka om at Nortura skal importere 350 tonn tonn kylling i september og oktober. 

– Vi styrer jo produksjonen ut fra det vi forventer å selge i fremover. Når vi får så store svingninger som nå, kommer etterspørselen overraskende. Når vi har denne muligheten til å importere kan vi raskere få produktene ut på markedet sier plan og logistikksjef i Nortura, Jon Erik Sletten til Nationen.

Importkvote på 950 tonn

Det er en importkvote på 950 tonn fjørfekjøtt fra EU, denne kvoten ble solgt på auksjon i november i fjor til en pris på 3 kroner pr. kg. Og det er 350 tonn av denne kvoten som Nortura nå benytter seg av for å importere kylling fra Danmark. Så langt i år (t.o.m. august) er det importert 500 tonn fjørfekjøtt. Totalproduksjon i Norge er i underkant av 100 000 tonn, så importen utgjør ikke mer enn omlag en prosent av totalmarkedet.

Økte produsentpriser

Landbruk24 har kontaktet daglig leder i Norsk Fjørfelag, Margrethe Brantseter om situasjonen for norske kyllingprodusenter.

Er kapasiteten fullt utnyttet hos alle leverandører i Norge nå?

-Et par av aktørene melder at produsentene har noe reduksjon, mens de fleste leverandørene utnytter sine kyllingfjøs med maksimal kapasitet. Norsk Fjørfelag er opptatt av at Norge til enhver tid skal være selvforsynt, og synes det er gledelig at god etterspørsel betyr at mange kyllingprodusenter nå får produsere for fullt.

Hva med produsentprisen er den på et akseptabelt nivå nå?

-Produsentene gir tilbakemelding om at man oppnår best produsentpris ved å treffe ønsket målvekt hos varemottaker. Bommer man på vekten, vil det slå ut på bunnlinja. Økte kostnader under korona, relatert til valutakursfall og økt fôrkostnad, satte  fjørfebønder i en krevende situasjon i vår. Oss bekjent har varemottakerne økt avregningsprisen noe for å avlaste kyllingprodusentene. skriver Margrethe Brantseter på vegne av styret i Norsk Fjørfelag.

Se prisene Norturas produsenter kan få på Landbruksbørsen

Prisutviklingen

Kyllingproduksjonen er fullstendig markedsstyrt, det er ingen markedsregulator som på de andre kjøttslaga. Men Landbruksdirektoratet noterer en pris for å administrere tollvernet. Prisgrunnlaget er engrosprisnoteringer oppnådd for fjørfeslakt ved representantvaren som hel, fersk, uoppbundet kylling i vektklassene 1 050–1 850 gram i bulkemballasje, oppgitt fra utvalgte slakterier

Noteringsprisen som blir registrert av Landbruksdirektoratet lå i uke 37 (7. september) på 28,78 kr. pr kg. Øvre prisgrense som utløser nedsatt toll er 30,47 kr/kg. I fjor på samme tid var prisen 27,52 kr/kg. Men går vi tilbake til høsten 2014 var noteringsprisen oppe i 31 kroner pr. kg.

Kilde: Nationen, Landbruksdirektoratet og Nortura