Svein Tore Holsether
Svein Tore Holsether. Foto: Yara

Underskudd for Yara i andre kvartal

19. juli 2023

Kunstgjødselselskapet Yara påvirkes av fallende priser og taper 291 millioner dollar, tilsvarende 2,9 milliarder kroner, før skatt i andre kvartal.

Hovedelementene i resultatet for andre kvartal er:

* Solid kontantstrøm i et marked preget av lave marginer

* Fallende priser resulterte i ytterligere posisjonstap, men positiv utvikling er sannsynlig i 3. kvartal basert på siste prisutvikling

* Positiv volumeffekt fra høyere leveranser av premium-produkter

* Forbedret etterspørsel og utsikter for strammere nitrogenmarked i ny sesong

– Resultatet for andre kvartal er påvirket av den fallende pristrenden vi har sett så langt i 2023, som presser marginene for hele bransjen. Den siste tidens prisvekst tyder imidlertid på sterkere etterspørsel fremover, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Salgsvolumer for nitrogenindustrien i Europa økte i løpet av andre kvartal, og leveranser for sesongen i helhet endte på samme nivå som året før. Sett i sammenheng med lagerbeholdninger overført fra forrige sesong, indikerer dette økt applikasjon av gjødsel denne sesongen.

Prisutviklingen den siste tiden indikerer sterkere etterspørsel og et strammere ureamarked på vei inn i ny sesong, til tross for en betydelig økning i global produksjonskapasitet. Kombinert med sterke insentiver for bønder og lave lagerbeholdninger hos europeiske produsenter, danner dette et positivt bakteppe for nitratmarkedet. Basert på den nylige prisutviklingen også for fosfat- og kaliumpriser er en marginforbedring sannsynlig i tredje kvartal.

– Yaras fleksible forretningsmodell har vist sin motstandsdyktighet gjennom et marked preget av stor prisvolatilitet og omstilling av våre leverandørkjeder. Jeg er takknemlig overfor hele Yara-organisasjonen som fortsetter å håndtere den utfordrende markedssituasjonen, samtidig som vi leverer på våre strategiske prioriteringer. Takket være Yaras sterke markedsposisjon og motstandsdyktighet er vi unikt posisjonert for lønnsom avkarbonisering av gjødselindustrien gjennom attraktive investeringer i blå ammoniakkproduksjon i USA, som i tillegg vil betjene nye forretningssegmenter, som for eksempel maritimt drivstoff, sier Holsether.

Kilder: Børsmelding fra Yara og NTB