Ku på beite
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Under 7 000 melkeprodusenter i Norge

23. april 2021

De første tallene fra husdyrtellingen 1. mars ble offentliggjort av SSB i dag. De viser at tallet på melkeprodusenter nå er under 7 000, samtidig som antallet melkekyr har økt for første gang på mange år. For ammekyr er det en liten økning i både produsenter og kyr. For sau er det stabilt, mens det er en nedgang i i antall avlpurker.

Her er noen tall fra statistikken: Først antall produsenter med de forskjellige dyreslag 1.mars

Antall husdyr 

Kilde: SSB