Gårdsbruk
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Under 40 000 gårder i drift i 2018

12. februar 2019

For første gang i historien er det nå under 40 000 gårder i drift i Norge. De siste tallene fra SSB viser at det er 39  621 jordbruksbedrifter i Norge pr 1. oktober 2018. Dette er en nedgang på 1,8 prosent fra 2017. Jordbruksareal i drift er omtrent uendret fra forrige år med 9 885 134 dekar. Så selv om det var tørke og fôrmangel ble det ikke tatt i bruk mer areal.

Det har blitt 4 258 flere ammekyr siden i fjor, totalt er det nå nesten 98 000 ammekyr. Mens tallet på melkekyr har holdt seg stabilt stabilt på drøye 219 000, de økte melkekvotene i 2018 har gjort at det for første gang på veldig lang tid ikke har vært en betydelig nedgang i antallet melkekyr.

Det har blitt 3 660 færre avlspurker i løpet av det siste året, det er nå 84 000 avlspurker.

Tallet på sauer over 1 år har økt med omlag 17 000 til 957 000.

Antall høner har økt med 114 000 til nesten 4,5 millioner.

Slaktekyllingproduksjonen er ganske stabil med 15, 7 millioner kyllinger.

Arealutvikling fra 2013 til 2018

Årstall:                         2018           2013

Jordbruksareal i alt: 9 855 134    9 871 428  -0,2%

Fulldyrka jord:  8 053 735     8 107 515  -0,7%

Korn/oljevekster: 2 824 340     2 895 196  -2,5%

Potet:                      116 139         126 340  -8,1%

Grønnsaker:           84 261          70 782  +19,0%

Jordbær:                 14 170          15 654  -9,5%

Grønfôr/
silovekster:            110 003        122 053  -9,9%

Eng slått og beite:6 587 825   6 520 938  +1,0%

Andre vekster
i åker og hage:       112 968           101 499  +11,3% 

Brakk:                          5 428           18 966  -71,4% 

Gjennomsnittsgården driver nå 249 dekar jordbruksareal.

Les hele statistikken på SSB