Skilt ved Mattilsynets hovedkontor
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Ulovlig medisinering fører til avliving og destruksjon

11. november 2021

Mattilsynet har avdekket at noen veterinærer har benyttet legemidler som inneholder kloramfenikol, til dyr som skal bli til mat. Dette er forbudt. Derfor har Mattilsynet, i tråd med regelverket, besluttet at dyrene må avlives og destrueres.

– Den ulovlige medisineringen ble avdekket gjennom et ordinært, risikobasert tilsyn. På grunnlag av dette funnet har Mattilsynet gjennomført målrettede undersøkelser for å se om flere kan ha foretatt slike ulovlige forskrivninger. Så langt har vi avdekket at 21 veterinærer i ulike deler av landet har benyttet legemidler som inneholder det ulovlige virkestoffet kloramfenikol. Brukt på riktig måte til kjæledyr og mennesker er kloramfenikol lovlig. Det er imidlertid forbudt til matproduserende dyr i Norge og EU fordi trygge restnivåer ikke kan settes.

Alle matproduserende dyr som har fått dette legemiddelet må destrueres. Det samme vil kunne skje med andre dyr i de samme besetningene dersom legemiddelet er benyttet i besetningen, og det ikke kan sannsynliggjøres hvilke dyr som har fått legemiddelet. Dette gjør vi for å sikre at det ikke kommer mat på markedet der det er usikkert om ulovlige legemidler har blitt brukt, og som kan skape tvil om mattryggheten, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet.

Mattilsynet har et løpende overvåkningsprogram på fremmedstoffer inkl. legemiddelrester. Det tas ca. 4300 prøver årlig på landdyr. Av disse er ca. 1600 tatt ut for å avsløre forbudte stoffer, inkl. kloramfenikol. Overvåkningsprogrammet har vært gjennomført hvert år siden 1997. Det har ikke blitt funnet kloramfenikol i noen prøver ennå.

Videre oppfølging
– Nå jobber vi med å forebygge at dette skal skje igjen. Det overrasker oss at noen har brukt eller forskrevet medisin som er forbudt til matproduserende dyr, sier Tronerud.

– Dette er utvilsomt en sak som har store konsekvenser for flere av de involverte. Det er svært viktig at alle veterinærer slutter å bruke denne medisinen på matproduserende dyr for godt, og at bønder ikke bruker slike legemidler til sine husdyr. Det er også viktig at kravet om å dokumentere hvilke dyr som behandles med legemidler følges av både dyreeier og veterinær. Dette vil vi følge opp med tilsyn med veterinærene og dyreeierne, og i videre dialog med næringen og Veterinærforeningen, sier Tronerud.

Bondelaget- Må kunne stole på veterinæren

– Vi er opptatt av at det ikke skal komme mat på markedet der det er brukt ulovlige legemidler. Derfor er det avgjørende for bonden at veterinærene er oppdatert på hvilke legemiddel som er tillatt å bruke til matproduserende dyr. Når man leier inn faglig hjelp må en kunne stole på at de tjenestene skal være trygge å bruke, sier sier Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag.

– Denne saken får store konsekvenser for de som er involverte. Det er derfor viktig at alle veterinærer og bønder slutter å bruke denne medisinen på matproduserende dyr, sier Fjelltveit.

Dyr som legemiddelet er brukt på, må avlives og destrueres, og det samme gjelder resten av besetningen dersom bonden ikke kan sannsynliggjøre hvilke dyr som har fått legemiddelet.

– Det å bli pålagt å avlive verdifulle dyr, i verste fall hele besetningen, vil føre til store belastninger og økonomiske tap for bonden, avslutter Fjelltveit.

Nå vil Norges Bondelag jobbe med å få oversikt over saken og konsekvensene.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet og Bondelaget.