Foto: Marius Helge Larsen / NTB
Foto: Marius Helge Larsen / NTB

Uklart hvordan landbrukskunder skal få strømkompensasjon

16. desember 2021

Regjeringen la i dag fram proposisjonen om kompensasjon for høye strømpriser. Der foreslår de at landbrukskunder skal inkluderes i ordningen, hvordan dette skal skje er foreløpig uavklart.

Her er utdrag fra proposisjonen:

Regjeringen foreslår at landbrukskunder inkluderes i ordningen. Det er ikke uvanlig at disse har strømforbruket fra våningshus og driftsbygninger registrert på samme måler. For disse kundene kan gårdsbruket i sin helhet være registrert i sluttbrukergruppe næring hos nettselskapene. Mange husholdninger som driver landbruksvirksomhet risikerer derfor å falle utenfor ordningen dersom ikke denne gruppen inkluderes.

3.2.3 Landbruk
Landbruksvirksomhet inkluderes i ordningen eller kompenseres tilsvarende. Denne kategorien må defineres nærmere, og nettselskapene må kunne identifisere denne gruppen som en underkategori i nettselskapenes kunderegistre. Landbruket registreres i dag i kategorien jordbruk,skogbruk og fiske. Landbrukskundene må derfor skilles ut i en egen kategori for at disse skal kunne inkluderes i ordningen. Dette skal gjennomføres så raskt som mulig.

For landbrukseiendom er det tatt inn en forskriftshjemmel i § 4 til å bestemme at ordningen utvides til landbrukskunder så raskt det er praktisk gjennomførbart. Dette må gjøres i tråd med den avgrensningen mot landbruk som ligger i EØSavtalen. Regjeringen vil sikre at landbrukskunder får stønad på samme vilkår som andre husholdninger for perioden desember–mars, enten gjennom etterbetaling for januar på nettleien for februar eller gjennom andre ordninger.

Forhandlinger i Stortinget

SV og regjeringspartiene må ha hjelp fra toppnivå i Stortinget for å komme videre i forhandlingene om strømkrisepakken.

Det blir parlamentarisk leder Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet, parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet og forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV som nå tar samtalene videre.

Det opplyser SVs Lars Haltbrekken etter et forhandlingsmøte torsdag.