02965302-e4b9-4957-8887-9912462d8520 (1)

TYR krever en dobling av inntekta for ammekubonden

16. februar 2022

Det er nødvendig med et krafttak for ammekua, og vi krever en tydelig prioritering av ammekua i årets krav fra Jordbruket, uttaler styreleder Erling Gresseth i TYR. Vi krever over 250.000,- i økt inntekt, som er en dobling av inntekten til ammkubonden. Dette er nødvendig for at vi skal komme opp på gjennomsnittet i landbruket. Skal vi i tillegg ha en utjevning til andre grupper i samfunnet, må det enda mere til, sier Gresseth.

Hele organisasjonen i TYR har vært engasjert med å komme med innspill til avtalepartene i Jordbruksforhandlingene. Tilbakemeldingene fra organisasjonen er entydig om at ammekua må prioriteres. Referansebrukene, som er utgangspunktet for jordbruksforhandlingene, viser at de som driver med de grovfôrbaserte produksjonene ammeku og er de dårligst betalte. Tabellen viser at ammekua er på nedrykksplass. Nedrykksplass i dette tilfellet er ikke til en lavere divisjon, men produksjonen diskvalifiseres helt fra å delta hvis dette fortsetter, sier styreleder Erling Gresseth i TYR.

Sammen med sau er ammekua en viktig bidragsyter i å utnytte arealer som ikke kan brukes  til annet enn å dyrke gras. Produksjonen har et tydelig mindre klimaavtrykk enn det storfekjøtt som importeres, og produksjonen er bærekraftig ved at fôrrasjonen i hovedsak er grovfôr og beite. I ammekuproduksjonen er norskandelen i fôret på 97%, og 93% av fôrbehovet dekkes gjennom grovfôr og beite. Ammekua er vesentlig for målet om et landbruk over hele landet, og i forhold til Regjeringens mål om 50% sjølvforsyningsgrad.

For å få til et inntektsløft foreslår TYR At det innføres et eget tilskudd til ku med diende kalv på beite. Tilskuddet vil stimulere til økt utnyttelse av beite, og det er et viktig tiltak som prioriterer dyrevelferd. I tillegg er det viktig at tollvernet styrkes, slik at det er mulig å øke prisen på storfekjøtt. Vi krever også en betydelig økning i de andre tilskuddene, for at ammekua skal kunne løftes, sier Erling Gresseth.

Jeg får hver dag henvendelser fra frustrerte ammebønder. Hvis det ikke er vilje til å satse på ammekua i årets jordbruksoppgjør, vet jeg ikke hvilket råd jeg skal gi ammekubøndene for framtida, avslutter styreleder Erling Gresseth.

Kilde: Pressemelding fra TYR